Đề tài Thực trạng bồi, xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế

Mục lục Trang Mở đầu 7 Chương 1.Tổng quan8 1.1. Sông Hương với lịch sử cảnh quan cố đô Huế 8 1.2. Sông Hương và sự phát triển kinh tế xã hội của Huế 8 Chương 2. Điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hương13 2.1. Vị trí địa lí tự nhiên 13 2.2. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 13 2.3. Diễn biến lòng sông Hương đoạn từ Vạn Niên đến Bao Vinh 15 2.4. Đánh giá thực trạng và bảo vệ môi trường 19 Chương 3.Nghiên cứu bồi lắng sông Hương đoạn từ Vạn Niên đến Bao Vinh22 3.1. Mục đích nghiên cứu 22 3.2. Nội dung nghiên cứu 22 3.3. Tổ chức thực hiện 23 3.4. Phương pháp nghiên cứu 23 Chương 4. Kết quả nghiên cứu28 4.1. Đánh giá tài liệu 28 4.2. Lập bình đồ đáy sông 30 4.3. Vài nét về thựctrạng và nguyên nhân 34 4.4. Một số định hướng nhằm giảm thiểu bồi lắng xói lở 37 Kết luận 39 Tài liệu tham khảo 41 Phụ lục 1 Các kết quả đo đạc, chương trình tính và kết quả tính 42 Phụ lục 2 Bài báo, bản đồ 88 Phụ lục 3 Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu KHCN 96

Mục lục

Trang

Mở đầu 7

Chương 1.Tổng quan8

1.1. Sông Hương với lịch sử cảnh quan cố đô Huế 8

1.2. Sông Hương và sự phát triển kinh tế xã hội của Huế 8

Chương 2. Điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hương13

2.1. Vị trí địa lí tự nhiên 13

2.2. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 13

2.3. Diễn biến lòng sông Hương đoạn từ Vạn Niên đến Bao Vinh 15

2.4. Đánh giá thực trạng và bảo vệ môi trường 19

Chương 3.Nghiên cứu bồi lắng sông Hương đoạn từ Vạn Niên đến Bao Vinh22

3.1. Mục đích nghiên cứu 22

3.2. Nội dung nghiên cứu 22

3.3. Tổ chức thực hiện 23

3.4. Phương pháp nghiên cứu 23

Chương 4. Kết quả nghiên cứu28

4.1. Đánh giá tài liệu 28

4.2. Lập bình đồ đáy sông 30

4.3. Vài nét về thựctrạng và nguyên nhân 34

4.4. Một số định hướng nhằm giảm thiểu bồi lắng xói lở 37

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo 41

Phụ lục 1 Các kết quả đo đạc, chương trình tính và kết quả tính 42

Phụ lục 2 Bài báo, bản đồ 88

Phụ lục 3 Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu KHCN 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY