Đề tài Thực thi quyền tác giả ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1

MỤC I: LỊCH SỬ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ 2

I.KHÁI NIỆM QUYỀN TÁC GIẢ . 2

1.Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ. 2

2.Khái niệm, đặc điểm quyền tác giả. 2

II.LỊCH SỬ QUYỀN TÁC GIẢ. 4

1. Lịch sử quyền tác giả trên thế giới. 4

2.Sự phát triển pháp luật quyền tác giả ở Việt Nam. 6

Mục II : Pháp luật Việt Nam về bản quyển trước gia nhập WTO 8

1.Các văn bản điều chỉnh: 8

2. Nội dung cơ bản về quyền tác giả trong bộ luật dân sự 1995. 8

3. Pháp luật về quyền tác giả ở giai đoạn này còn những điểm chưa phù hợp với thực tế. 9

Mục III: PHÁP LUẬT VỀ BẢN QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 11

I. Các điều ước quốc tế về quyền tác giả Việt Nam đã tham gia 11

1. Tên các điều ước quốc tế Việt Nam đã tham gia 11

2. Nội dung cơ bản của TRIPS, công ước BERNE 12

3. Tổ chức quốc tế quản lý về quyền tác giả. 14

II. Pháp luật Việt Nam về quyền tác giả. 17

1.Các văn bản điều chỉnh. 17

2.Nội dung cơ bản về quyền tác giả. 19

3.Nội dung quyền liên quan đến quyền tác giả 21

4.Bộ máy thực thi. 22

MỤC IV: TÌNH HÌNH THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ Ở VIỆT NAM 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY