Đề tài Thực tập tốt nghiệp tự động điều khiển

MỤC LỤCMở đầu .Chương I - Giới thiệu chung về máy điện đồng bộ . 21.1. Nguyên lý làm việc của máy điện . 21.2. Phân loại và kết cấu của máy điện đồng bộ . 21. Phân loại. 22. Kết cấu . 41.3. Các thông số chủ yếu của máy phát đồng bộ . 61. Điện kháng đồng bộ dọc trục và ngang trục . 62. Điện kháng quá độ . 63. Điện kháng siêu quá độ . 74. Hằng số quán tính . 71.4. Đồ thị véctơ và đặt tính . 71. Phương trình điện áp và đồ thị vectơcủa máy phát điện đồng bộ . 72. Đặc tính của máy phát điện đồng bộ . 121.5. Chế độ thuận nghịch của máy điện . 171. Chế độ máy phát . 172. Chế độ động cơ . 183. Chế độ máy bù đồng bộ . 19Chương II - Các sơ đồ kích từ của MFĐ đồng bộ . 202.1. Khái niệm chung . 202.2. Phân loại và đặc điểm của các hệ thống kích từ . 21. Hệ thống kích từ dùng máy phát điện một chiều . 222. Hệ thống kích từ dùng máy phát xoay chiềuvà chỉnh lưu . 243. Hệ thống kích từ dùng chỉnh lưu có điều khiển . 26Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tự động điều khiểnSinh viên thực hiện Nguyễn Tuấn Ngọc Lớp CĐ ĐT4 -K1612.3. Một số sơ đồ kích từ của máy phát đồng bộ tự kích . 271. Thực hiện cộng nối tiếp tác dụng của mạch áp và dòngrồi qua chỉnh lưu không điều khiển . 272. Thực hiện cộng song song tác dụng của mạch áp và dòng . 272.4. Điều kiện tự kích của máy phát điện đồng bộ . 28Chương III - Khảo sát các sơ đồ hệ thống tự kích và tự ổn định điện ápcủa máy phát điện đang vận hành theo công suất khác nhau . 303.1. Khái quát chung về hệ thống điều chỉnh điện áp . 303.2. Khảo sát các hệ thống tự kích và tự động ổn định điện áp . 311. Sơ đồ 1 . 312. Sơ đồ 2 . 333. Sơ đồ 3 . 354. Sơ đồ 4 . 385. Sơ đồ 5 . 406. Sơ đồ 6 . 437. Sơ đồ 7 . 49Chương IV - Thiết kế tính toán một phương án . 564.1. Chọn phương án . 564.2. Tính toán mạch động lực . 581. Tính toán các thông số của máy phát . 582. Tính chọn van cho mạch lực . 594.3. Tính toán mạch điều khiển . 631. Tính mạch tạo xung khi rơle RL hút . 632. Tính toán cầu đo . 703. Tính toán máy biến áp và chọn van chỉnh lưu . 73Kết luận . 85Tài liệu tham khảo . 86

MỤC LỤC

Mở đầu .

Chương I - Giới thiệu chung về máy điện đồng bộ . 2

1.1. Nguyên lý làm việc của máy điện . 2

1.2. Phân loại và kết cấu của máy điện đồng bộ . 2

1. Phân loại. 2

2. Kết cấu . 4

1.3. Các thông số chủ yếu của máy phát đồng bộ . 6

1. Điện kháng đồng bộ dọc trục và ngang trục . 6

2. Điện kháng quá độ . 6

3. Điện kháng siêu quá độ . 7

4. Hằng số quán tính . 7

1.4. Đồ thị véctơ và đặt tính . 7

1. Phương trình điện áp và đồ thị vectơ

của máy phát điện đồng bộ . 7

2. Đặc tính của máy phát điện đồng bộ . 12

1.5. Chế độ thuận nghịch của máy điện . 17

1. Chế độ máy phát . 17

2. Chế độ động cơ . 18

3. Chế độ máy bù đồng bộ . 19

Chương II - Các sơ đồ kích từ của MFĐ đồng bộ . 20

2.1. Khái niệm chung . 20

2.2. Phân loại và đặc điểm của các hệ thống kích từ . 2

1. Hệ thống kích từ dùng máy phát điện một chiều . 22

2. Hệ thống kích từ dùng máy phát xoay chiều

và chỉnh lưu . 24

3. Hệ thống kích từ dùng chỉnh lưu có điều khiển . 26

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tự động điều khiển

Sinh viên thực hiện Nguyễn Tuấn Ngọc Lớp CĐ ĐT4 -

K1

61

2.3. Một số sơ đồ kích từ của máy phát đồng bộ tự kích . 27

1. Thực hiện cộng nối tiếp tác dụng của mạch áp và dòng

rồi qua chỉnh lưu không điều khiển . 27

2. Thực hiện cộng song song tác dụng của mạch áp và dòng . 27

2.4. Điều kiện tự kích của máy phát điện đồng bộ . 28

Chương III - Khảo sát các sơ đồ hệ thống tự kích và tự ổn định điện áp

của máy phát điện đang vận hành theo công suất khác nhau . 30

3.1. Khái quát chung về hệ thống điều chỉnh điện áp . 30

3.2. Khảo sát các hệ thống tự kích và tự động ổn định điện áp . 31

1. Sơ đồ 1 . 31

2. Sơ đồ 2 . 33

3. Sơ đồ 3 . 35

4. Sơ đồ 4 . 38

5. Sơ đồ 5 . 40

6. Sơ đồ 6 . 43

7. Sơ đồ 7 . 49

Chương IV - Thiết kế tính toán một phương án . 56

4.1. Chọn phương án . 56

4.2. Tính toán mạch động lực . 58

1. Tính toán các thông số của máy phát . 58

2. Tính chọn van cho mạch lực . 59

4.3. Tính toán mạch điều khiển . 63

1. Tính mạch tạo xung khi rơle RL hút . 63

2. Tính toán cầu đo . 70

3. Tính toán máy biến áp và chọn van chỉnh lưu . 73

Kết luận . 85

Tài liệu tham khảo . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY