Đề tài Thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 3

1.Lý luận chung về xuất khẩu hàng hóa: 3

1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu: 3

1.2. Các hình thức xuất khẩu: 4

1.2.1. Hình thức xuất khẩu tại chỗ: 4

1.2.2. Xuất khẩu ủy thác: 4

1.2.3. Hình thức gia công hàng xuất khẩu: 5

1.2.4. Hình thức xuất khẩu tự doanh: 7

1.2.5. Hình thức thuê thương nhân nước ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài: 7

1.2.6. Hình thức tạm nhập tái xuất khẩu: 8

1.2.7. Hình thức chuyển khẩu: 8

1.2.8. Hình thức xuất khẩu mậu biên: 9

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu: 9

1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng ở trong nước: 9

1.3.2. Những ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài: đây là những yếu tố liên quan đến những biến động , thị trường, môi trường chính sách của các nước nhập khẩu hàng hóa. 11

2. Tầm quan trọng của thị trường Châu Phi đối với mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam: 13

2.1. Đặc điểm và nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo của thị trường Châu Phi: 13

2.1.1. Đặc điểm thị trường Châu Phi: 13

2.1.2. Nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo của thị trường Châu Phi: 16

2.2. Vị trí của mặt hàng gạo xuất khẩu đối với Việt Nam: 17

2.3. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của đất nước. 18

2.3.1. Quan hệ thương mại Việt Nam – Châu Phi: 18

2.3.2. Những vấn đề liên quan đến thời kỳ hội nhập kinh tế: 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI TRONG THỜI GIAN QUA 32

1. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam: 32

1.1. Việt Nam có những lợi thế và hạn chế trong sản xuất và xuất khẩu gạo : 33

2. Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi: 39

2.1. Kim ngạch xuất khẩu: 39

2.2. Chủng loại xuất khẩu: 40

2.3. Thị trường xuất khẩu: 41

2.3.1. Khu vực Tây Phi : 41

2.3.2. Khu vực Đông và Nam Phi : 42

2.3.3. Khu vực Bắc Phi: 44

2.3.4. Khu vực Trung Phi: 45

2.4. Hình thức xuất khẩu: 47

2.5. Phương thức thanh toán: 48

3. Đánh giá kết quả xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Châu Phi: 49

3.1. Những kết quả đạt được: 49

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 51

3.2.1. Những tồn tại 51

3.2.2. Nguyên nhân những tồn tại trong xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi 52

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG 57

CHÂU PHI 57

1. Phương hướng xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Phi thời gian tới 57

1.1. Lựa chọn thị trường 57

1.2. Tăng cường xuất khẩu trên cơ sở hiểu biết tốt về thị trường Châu Phi 58

1.3. Đa dạng hóa hình thức và phương thức thâm nhập thị trường châu Phi 58

1.4. Tăng cường hoạt động hợp tác nhằm giải quyết vấn đề tài chính cho các nước tham gia 59

1.5. Đa dạng hóa các chủng loại gạo xuất khẩu vào Châu Phi với chất lượng ngày càng cao, tăng cường sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường này. 59

2. Giải pháp tăng cường xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi 59

2.1. Nhóm giải pháp từ phía Chính phủ 59

2.1.1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả chính sách ngoại giao kinh tế để thâm nhập sâu hơn vào thị trường Châu Phi dưới nhiều hình thức 59

2.1.2. Tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, ổn định và vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Phi thực hiện các giao dịch xuất khẩu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi 61

2.1.3. Mở rộng khai thác và sử dụng có hiệu quả các thị trường trung chuyển xuất khẩu gạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Châu Phi. 64

2.1.4. Áp dụng rộng rãi hình thức “hàng đổi hàng” trong xuất khẩu gạo sang Châu Phi 64

2.1.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại vào thị trường Châu Phi 65

2.1.6. Mở rộng việc áp dụng hình thức đầu tư để phát triển hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Châu Phi. 66

2.1.7. Bên trong nước 68

2.2. Nhóm các biện pháp từ phía Hiệp hội 68

2.3. Nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp 69

2.3.1. Đẩy mạnh xuất khẩu gạo đối với các thị trường trọng điểm 70

2.3.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam trên thị trường Châu Phi 70

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY