Đề tài Thuận lợi và khó khăn trên con đường gia nhập WTO của Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG ITỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 31.1-/ Sự hình thành và phát triển của tổ chức thương mại thế giới (WTO ): 31.2-/ Mục đích, nguyên tắc và tổ chức của WTO 61.2.1- Mục đích 61.2.2. Nguyên tắc 61.2.3 Tổ chức của WTO 101.1.3 Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 12CHƯƠNG IITHUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM 142.1-/ Những thuận lợi của Việt Nam với tư cách là thành viên của WTO . 142.1.1-/Những thuận lợi của Việt Nam trên tiến trình gia nhập WTO 142.1.2-/ Những lợi ích của Việt Nam với tư cách là thành viên WTO . 152.2.-/ Những khó khăn của Việt Nam với tư cách là thành viên WTO. 162.2.1-/ Bên cạch những lợi ích mà Việt Nam sẽ có khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Việt Nam cũng sẽ được yêu cầu cam kết thực hiện một loạt các nghĩa vụ 162.2.2-/ Việc thực hiện các nghĩa vụ trên để trở thành thành viên WTO đã đặt Việt Nam đứng trước những thách thức lớn. 172.2.3-/ Những kiến nghị. 18KẾT LUẬN 20DOANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21mục lục 22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) 3

1.1-/ Sự hình thành và phát triển của tổ chức thương mại thế giới (WTO ): 3

1.2-/ Mục đích, nguyên tắc và tổ chức của WTO 6

1.2.1- Mục đích 6

1.2.2. Nguyên tắc 6

1.2.3 Tổ chức của WTO 10

1.1.3 Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO 12

CHƯƠNG II

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRÊN CON ĐƯỜNG GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM 14

2.1-/ Những thuận lợi của Việt Nam với tư cách là thành viên của WTO . 14

2.1.1-/Những thuận lợi của Việt Nam trên tiến trình gia nhập WTO 14

2.1.2-/ Những lợi ích của Việt Nam với tư cách là thành viên WTO . 15

2.2.-/ Những khó khăn của Việt Nam với tư cách là thành viên WTO. 16

2.2.1-/ Bên cạch những lợi ích mà Việt Nam sẽ có khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, Việt Nam cũng sẽ được yêu cầu cam kết thực hiện một loạt các nghĩa vụ 16

2.2.2-/ Việc thực hiện các nghĩa vụ trên để trở thành thành viên WTO đã đặt Việt Nam đứng trước những thách thức lớn. 17

2.2.3-/ Những kiến nghị. 18

KẾT LUẬN 20

DOANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

mục lục 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY