Đề tài Thu ngân sách nhà nước của nước ta giai đoạn hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I 2LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2I - Ngân sách nhà nước: 21. Ngân sách nhà nước là gì? 22. Đặc điểm của Ngân sách nhà nước 23.Vai trò của Ngân sách nhà nước 3II - Thu Ngân sách nhà nước 31. Khái niệm, đặc điểm, và vai trò của thu NSNN: 32. Nguồn thu, các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN và phân loại các khoản thu NSNN: 43. Chính sách, chế độ thu NSNN: 7PHẦN II 9THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NƯỚC TA HIỆN NAY 9I. Thực trạng 9II- Những mặt đã đạt được và cần phát huy của thu NSNN: 15III-Những mặt yếu kém tồn tại của thu NSNN: 15PHẦN III 19MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH 191, Định hướng thu NSNN trong thời gian tới: 192, Các giải pháp chống thất thu và tăng thu NSNN 19Mục lục 21

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 2

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2

I - Ngân sách nhà nước: 2

1. Ngân sách nhà nước là gì? 2

2. Đặc điểm của Ngân sách nhà nước 2

3.Vai trò của Ngân sách nhà nước 3

II - Thu Ngân sách nhà nước 3

1. Khái niệm, đặc điểm, và vai trò của thu NSNN: 3

2. Nguồn thu, các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN và phân loại các khoản thu NSNN: 4

3. Chính sách, chế độ thu NSNN: 7

PHẦN II 9

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT LẬP HỆ THỐNG THU NGÂN SÁCH NƯỚC TA HIỆN NAY 9

I. Thực trạng 9

II- Những mặt đã đạt được và cần phát huy của thu NSNN: 15

III-Những mặt yếu kém tồn tại của thu NSNN: 15

PHẦN III 19

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU NGÂN SÁCH 19

1, Định hướng thu NSNN trong thời gian tới: 19

2, Các giải pháp chống thất thu và tăng thu NSNN 19

Mục lục 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY