Đề tài Thu hút nguồn vốn đầu tư cho Giáo dục đại học ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2

1. Các khái niệm cơ bản 2

1.1. Nguồn vốn là gì? 2

1.2.Thu hút nguồn vốn 2

1.3.Đầu tư 2

1.4. Đầu tư cho GDĐH 2

2. Phân loại các nguồn vốn đầu tư cho GDĐH 3

2.1. Theo các nguồn đầu tư 3

2.1.1. Đầu tư trong nước 3

2.1.2. Nguồn vốn nước ngoài 3

2.2. Nguồn vốn dùng để đầu tư theo lĩnh vực ngành đào tạo 4

2.2.1. Khối ngành Khoa học kĩ thuật 4

2.2.2. Khối nghành kinh tế, tài chính, ngân hàng 4

2.2.3. Khối ngành y tế 4

2.2.4. Khối ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ hải sản 5

2.2.5. Khối ngành văn hoá xã hội 5

3. Đầu tư cái gì 5

4.1. Trường học 5

3.1.1. Phải thuận lợi về vị trí 5

3.1.2. Cơ sở trường lớp 6

3.1.3. Đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, vào các phòng thực hành thực nghiệm, vào khu KTX cho sinh viên 6

3.2. Đầu tư vào chất lượng giáo dục 7

3.2.1. Đội ngũ giảng viên 7

3.2.2. Đội ngũ sinh viên 8

3.2.3. Đầu tư vào các phòng ban nghiên cứu 8

3.2.4. Đầu tư vào các chương trình đào tạo, vào việc mua bản quyền giáo dục cho trường 9

4.Các nguồn tài chính đầu tư cho GDĐH 9

4.1.Ngân sách nhà nước 9

4.2. Đầu tư của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước 10

4.2.1. Góp vốn ủng hộ các quỹ khuyến học 10

4.2.2. Đầu tư trực tiếp cho việc xây dựng, và phát triển đại học 10

4.3. Các nguồn tài trợ của các tổ chức khác trên thế giới 12

4.4. Nguồn thu sự nghiệp 12

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn vốn đầu tư cho GDĐH 12

5.1. Chính sách và cơ chế quản lý giáo dục 12

5.1.1. Môi trường pháp lý 13

5.1.2. Môi trường chính trị xã hội 13

5.1.3. Chính sách về phân bổ sử dụng các nguồn lực tài chính 13

5.2. Môi trường và chất lượng giáo dục, đóng góp của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước 14

5.3. Nhu cầu của xã hội 15

5.4. Các nguồn cung ứng vốn 16

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN 17

1. Thực trạng chung của nền giáo dục ở Việt Nam 17

1.1. Quy mô phát triển GDĐH 17

1.2. Chất lượng GDĐH 18

2. Thực trạng các nguồn tài chính đầu tư cho GDĐH ở Việt Nam 18

3. Thực trạng của vấn đề thu hút đầu tư, và đầu tư cho GDĐH ở Việt Nam hiện nay 20

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 23

1.Chính sách của chính phủ 23

2. Tăng học phí 24

3. Cổ phần hoá đại học có phải là câu trả lời 26

KẾT LUẬN 32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY