Đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc từ năm 1979 đến nay và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 2

I.Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? 2

1.Lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài 2

2.Các đặc trưng của FDI 6

3.Các hình thức của đầu tư nước ngoài 6

II.Vai trò của đầu tư nước ngoài với nền kinh tế của một quốc gia 8

1.Đóng góp của FDI theo giá trị tài sản và GDP ở Trung Quốc 8

2.Đóng góp của doanh nghiệp FDI về công nghiệp ở Trung Quốc 9

3.Thu thuế các doanh nghiệp FDI 9

4.Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI 9

5.Đầu tư nước ngoài thúc đẩy phát triển và đổi mới công nghệ 9

6.Lao động việc làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 10

PHẦN II 10

THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM 10

I.Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc 11

1.Thực trạng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc 11

1.1Giai đoạn thử nghiệm từ năm 1979 đến năm 1991 11

1.2 Giai độan đầu tư trực tiếp từ năm 1992 đến năm 2000 11

1.3 Giai đoạn từ năm 2001 đến nay 12

2. Cơ cấu đầu tư nước ngoài FDI tại Trung Quốc 12

2.1 Quy mô đầu tư nước ngoài FDI 12

2.2 Cơ cấu đầu tư nước ngoài FDI ở Trung Quốc 13

2.3 Nguồn và phân bổ vốn đầu tư nước ngoài FDI ở Trung Quốc 13

3. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Trung Quốc 14

3.1 Các khuôn khổ về luật đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc 14

3.1.1 Ba văn bản luật tác động điều chỉnh đến đầu tư trực tiếp nước ngoài 14

3.1.2 Luật công ty 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY