Đề tài Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam từ 2000 đến nay - Thực trạng và giải pháp

Lời mở đầu

MỤC I: Tổng quan Đầu tư trực tiếp nước ngoàI

1)Khái niệm & đặc điểm

2)Các hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài

3)Tác động Đầu tư trực tiếp nước ngoài

4)Nhân tố ảnh hưởng FDI

5)Xu hướng vận động của luồng FDI trên thế giới

MỤC II: Thực trạng và những vấn đề đang đặt ra trong quá

trình thu hút của Việt Nam từ 2000 đến nay

1)Quy mô đầu tư và thực trạng cấp giấy phép đầu tư tại

Việt Nam thời gian qua

2)Cơ cấu FDI tại Việt Nam

3)Nguyên nhân

MỤC III: Một số giải pháp nâng cao khả năng Thu hút vốn

FDI ở Việt Nam

Kết luận

Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY