Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất PVC công suất 40.000 tấn/năm

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN 2

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 2

I/ Quá trình phát triển nhựa PVC 2

II/ Sự phát triển công nghiệp PVC ở Việt Nam 4

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA PVC. 7

I. Cấu trúc của PVC 7

II. Tính chất. 9

1. Tính chất vật lý. 9

2. Tính chất hoá học: 9

III/ Độ ổn định nhiệt và chất ổn định 12

IV/ Các loại chất dẻo từ nhựa PVC 14

1/ Sản phẩm từ PVC hoá dẻo 14

2/ Sản phẩm từ PVC không hoá dẻo 15

V/ ứng dụng. 16

CHƯƠNG III: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PVC 17

I/ Phản ứng trùng hợp: 17

II/ Động học của quá trình trùng hợp. 19

1/ Tốc độ trùng hợp 19

2/ Độ trùng hợp và chiều dài động học của mạch 21

III/ Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp 23

1/ Vai trò của oxi và tạp chất trong trùng hợp gốc oxi không khí hấp thụ gốc. 23

2/ Ảnh hưởng của nhiệt độ. 24

3/ Ảnh hưởng nồng độ và bản chất của chất khởi đầu. 24

4/ Ảnh hưởng của nồng độ monome 24

5/ Ảnh hưởng của áp suất. 25

CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PVC 26

I/ Nguyên liệu 26

1/ Tính chất lý học 26

2/ Tính chất hoá học 27

II. Các phương pháp sản xuất Vilyl clorua 29

1/ Sản xuất VC đi từ điclo etan 29

2/ Công nghệ tổng hợp Vilyl clorua từ etylen 31

3/ Phương pháp liên hợp sản suất. 31

4/ Phương pháp clo hoá etan sau: 32

III/ Các phương pháp sản xuất PVC. 33

1/ Phương pháp trùng hợp khối. 33

2/ Phương pháp trùng hợp dung dịch. 34

3/ Các phương pháp trùng hợp nhũ tương. 34

4/ Phương pháp trùng hợp huyền phù. 35

III. Quá trình sản xuất PVC theo phương pháp huyền phù trong nước 36

1/ Qui cách nguyên liệu trùng hợp huyền phù 37

2/ Quá trình tiến hành trùng hợp. 39

CHƯƠNG V: SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PVC 43

I/ Giới thiệu dây chuyền công nghệ sản xuất PVC mới đang được xây dựng. 43

1/ Thuyết minh dây chuyền công nghệ sản xuất PVC theo phương pháp huyền phù. 43

PHẦN II: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 49

I. Tính năng suất trong một ngày làm việc. 49

II.Tính cân bằng vật chất cho 1 tấn sản phẩm 49

1. Công đoạn trùng hợp 49

2. Công đoạn xử lý kiềm 53

3.Công đoạn ly tâm và rửa nhựa 53

4. Công đoạn sấy và đóng bao 53

III. Tính cân bằng vật chất cho một nồi 54

1. Xác định thời gian lưu trong thiết bị phản ứng. 54

2. Công đoạn trùng hợp 56

B. Cân bằng nhiệt lượng 59

I. Các giải thiết ban đầu 59

1. Tính lượng nhiệt cấp vào để tăng nhiệt đến nhiệt độ trùng hợp 59

2. Tính lưu lượng nước cần đun nóng 62

II. Tính cân bàng nhiệt cho từng giai đoạn 68

1. Giai đoạn 1. 68

III. Tính lưu lượng nước làm mát 70

1. Giai đoạn 1. 70

2. Giai đoạn 2. 71

PHẦN III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 73

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 73

I.Tính toán thiết bị phản ứng. 73

1. Chọn thiết bị 73

2. Tính chiều dày thiết bị 76

3. Tính bền đáy và nắp thiết bị. 79

II. Chọn cơ cấu khuấy 79

2. Tính chọn các kích thước cánh khuấy 80

3. Tính số vòng quay của cánh khuấy 81

4. Tính công suất cơ cấu khuấy 81

5. Công suất cơ cấu khuấy 82

CHƯƠNG III: TÍNH CHỌN MÁY LY TÂM 83

I. Giới thiệu 83

II. Chọn máy ly tâm 84

CHƯƠNG IV: CHỌN THIẾT BỊ SẤY 85

I. Giới thiệu thiết bị sấy thùng quay 85

PHẦN IV: AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHÂN XƯỞNG 85

I. Mục đích 85

II. Công tác đảm bảo an toàn lao động 85

1. Công tác giáo dục tư tưởng 85

2. Trang bị phòng hộ lao động. 85

3. Các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn 85

4. Công tác vệ sinh 85

PHẦN V: THIẾT KẾ XÂY DỰNG 85

I. Chọn địa điểm xây dựng 85

1. Yêu cầu chung 85

II. Yêu cầu về kỹ thuật xây dựng 85

3. Các yêu cầu về môi trường và vệ sinh công nghiệp 85

III. Nguyên tắc thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 85

1. Vùng trước nhà máy 85

2. Vùng sản xuất 85

3. Các công trình phụ 85

4. Vùng kho tàng phục vụ giao thông 85

KẾT LUẬN 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY