Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất phenol bằng phương pháp sunfo hoá với năng suất 5000 tấn/năm

Mở đầu 2

ChươngI: Phenol Tính chất, ứng dụng và các phương pháp sản xuất 4

I.1. Các tính chất vật lý và hoá học của phenol 4

I.2. Ứng dụng của phenol 8

I.3. Các phương pháp sản xuất phenol. 9

I.3.1. Phương pháp nóng chảy kiềm dẫn xuất sunfo 10

I.3.2. Phương pháp clo hoá benzen, thủy phân clo benzen bằng kiềm. 11

I.3.3. Phương pháp clo hoá benzen, thuỷ phân clo benzen bằng hơi nước 12

I.3.4. Phương pháp oxy hoá cumen. 14

I.3.5. Phương pháp oxi hoá toluen. 17

I.3.6. Phương pháp dehydro hoá hỗn hợp xyclohexanol và xyclohexanon. 18

I.3.7. Oxy hoá trực tiếp benzen 19

Chương II: Sản xuất Phenol bằng phương pháp sunfo hoá nóng chảy kiềm 22

II.1. Nguyên liệu . 21

II.1.1.Benzen 21

II.1.2. Axit sunfuric. 22

II.1.3. Hydroxit natri 24

II.2. Các giai đoạn của qui trình sản xuất 25

II.2.1. Quá trình sunfo hoá. 26

II.2.2. Quá trình trung hoà. 32

II.2.3. Quá trình nóng chảy kiềm. 33

II.2.4. Quá trình axit hoá. 37

II.3 Thuyết minh dây chuyền sản xuất. 37

Chương III: Tính toán 40

III.1. Cân bằng vật chất các giai đoạn. 40

III.2. Tính toán thiết bị sunfo hoá. 56

III.3. Cân bằng nhiệt lượng quá trình sunfo hoá 60

Chương IV: Thiết kế xây dựng 69

Kết luận 81

Tài liệu tham khảo 83

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY