Đề tài Thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

PHẦN MỞ ĐẦU 4

PHẦN TỔNG QUAN 8

I. CƠ SỞ HOÁ HỌC CỦA QUÁ TRÌNH 8

1.1 Các phản ứng xảy ra trong quá trình 8

1.2 Cơ chế phản ứng Reforming xúc tác 19

1.3 Nhiệt động học phản ứng và điều kiện phản ứng 22

II. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 26

2.1 Nguyên liệu 26

2.2 Hydro hóa làm sạch nguyên liệu 30

2.3 Sản phẩm của quá trình Reforming xúc tác 33

III. XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC TÁC 37

3.1 lịch sử phát triển 37

3.2 vai trò của xúc tác hai chức năng. 38

3.3 Tính chất của chất xúc tác 41

3.4. những nguyên nhân làm giảm hoạt tính . 43

3.5. tái sinh xúc tác 46

3. 5.1 Sự thay đổi các chất xúc tác trong quá trình làm việc 46

3.5.2 Các phương pháp tái sinh chất xúc tác 46

3.5.3 Tuổi thọ xúc tác và giới thiệu một số chất xúc tác 48

IV. CÔNG NGHỆ REFORMING XÚC TÁC 50

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 50

4.2 Giới thiệu một số sơ đồ công nghệ 55

4.3 Các thiết bị chính của quá trình 70

PHẦN TÍNH TOÁN 76

PHẦN TÍNH TOÁN KINH TẾ 106

PHẦN XÂY DỰNG 111

I. CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 111

II. CÁC NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ XÂY DỰNG 113

III.BỐ TRÍ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 114

PHẦN AN TOÀN 117

I. KHÁI QUÁT 117

1.1 Nguyên nhân kỹ thuật 117

1.2 Nguyên nhân do tổ chức 117

1.3 nguyên nhân do vệ sinh. 117

II. NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 118

2.1 Phòng chống cháy 118

2.2 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn gây cháy 118

2.3 Ngăn ngừa khả năng suất hiện những nguồn cháy 119

III. NHỮNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHÁY NỔ . 120

PHẦN KẾT LUẬN 128

TÀI LIỆU THAM KHẢO 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY