Đề tài Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga

Tính toán tĩnh Máy Xúc : Nhiệm vụ của tính toán tĩnh là xác định trọng lượng đối trọng đảm bảo cân bằng bàn quay Máy Xúc với mọi vị trí của bộ công tác khi không đào đất và tính toán ổn định của máy khi làm việc cũng như khi di chuyển 4.1. Xác định trọng lượng đối trọng : Phần lớn các cơ cấu của Máy Xúc đều bố trí trên bàn quay , do đó khi thiết kế máy bàn quay phải đảm bảo luôn luôn cân bằng . Cân bằng bàn quay nhằm mục đích loại trừ hay giảm bớt tổng hợp trọng lượng vượt ra ngoài chu vi vòng tựa của bàn quay .Kích thước của bàn tựa được xác định bởi kích thước hệ di chuyển . Do đó khi thiết kế nên bố trí các cơ cấu lùi về phía sau , gần thành sau của máy để giảm trọng lượng của đối trọng . Đối trọng cần đảm bảo tổng hợp trọng lượng của các bộ phận , cơ cấu trên bàn quay trong mọi trường hợp không nằm ngoài chu vi vòng tựa , nghĩa là không vượt quá điểm tựa giới hạn trước và điểm tựa giới hạn sau . Do đó xét 2 vị trí bộ công tác để xác định đối trọng : Vị trí đối trọng bộ công tác sinh ra mô men lật lớn nhất và vị trí sinh ra mô men lật nhỏ nhất . Vị trí thứ nhất tổng hợp trọng lượng lớn nhất đi qua điểm tựa giới hạn trước , vị trí thứ 2 - Điểm tựa giới hạn sau .Chọn trọng lượng đối trọng không được nhỏ hơn giá trị đối trọng tương ứng với bàn quay lật ở điểm tựa trước đồng thời không được lớn hơn giá trị mà bàn quay lật ở điểm tựa sau .Khi điều kiện này không thoã mãn thì phải bố trí lại các cơ cấu trên bàn quay

Tính toán tĩnh Máy Xúc :

Nhiệm vụ của tính toán tĩnh là xác định trọng lượng đối trọng đảm bảo cân bằng bàn quay Máy Xúc với mọi vị trí của bộ công tác khi không đào đất và tính toán ổn định của máy khi làm việc cũng như khi di chuyển

4.1. Xác định trọng lượng đối trọng :

Phần lớn các cơ cấu của Máy Xúc đều bố trí trên bàn quay , do đó khi thiết kế máy bàn quay phải đảm bảo luôn luôn cân bằng .

Cân bằng bàn quay nhằm mục đích loại trừ hay giảm bớt tổng hợp trọng lượng vượt ra ngoài chu vi vòng tựa của bàn quay .Kích thước của bàn tựa được xác định bởi kích thước hệ di chuyển . Do đó khi thiết kế nên bố trí các cơ cấu lùi về phía sau , gần thành sau của máy để giảm trọng lượng của đối trọng .

Đối trọng cần đảm bảo tổng hợp trọng lượng của các bộ phận , cơ cấu trên bàn quay trong mọi trường hợp không nằm ngoài chu vi vòng tựa , nghĩa là không vượt quá điểm tựa giới hạn trước và điểm tựa giới hạn sau . Do đó xét 2 vị trí bộ công tác để xác định đối trọng : Vị trí đối trọng bộ công tác sinh ra mô men lật lớn nhất và vị trí sinh ra mô men lật nhỏ nhất . Vị trí thứ nhất tổng hợp trọng lượng lớn nhất đi qua điểm tựa giới hạn trước , vị trí thứ 2 - Điểm tựa giới hạn sau .Chọn trọng lượng đối trọng không được nhỏ hơn giá trị đối trọng tương ứng với bàn quay lật ở điểm tựa trước đồng thời không được lớn hơn giá trị mà bàn quay lật ở điểm tựa sau .Khi điều kiện này không thoã mãn thì phải bố trí lại các cơ cấu trên bàn quay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY