Đề tài thiết kế mạch hiển thị ma trận LED

Lời nói đầu 1

I.TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2

1.Ý TƯỞNG: 2

2.Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 2

II NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI 3

1.CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ: 3

1.1 Sử dụng màn hiển thị CRT: 3

1.2 Bằng đèn điện: 3

1.3 Bằng ma trận LED 4

1.4 Kết luận: 5

2.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN 5

2.1 Không kết nối với máy tính: 5

2.1.1 Dùng mạch điện tử tương tự 5

2.1.2 Dùng mạch logic ngoài kết hợp ROM: 6

2.1.3 Dùng công tắc điều khiển: 7

2.1.4 Ưu và nhược điểm chung: 7

2.2 Kết nối với máy tính: 7

2.2.1 Thực hiện điều khiển trực tiếp: 8

2.2.2 Điều khiển gián tiếp 8

2.2.3 Ưu nhược điểm chung: 9

3.KẾT LUẬN CHUNG: 9

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG BẢNG LED ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH 9

1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG: 10

1.1 Chức năng của hệ thống: 10

1.2 Yêu cầu của hệ thống: 10

2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA HỆ THỐNG: 11

2.1 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống: 11

2.2 Mạch logic ngoài: 12

2.2.1 Sơ đồ khối và sơ đồ nguyên lý của mạch logic ngoài: 12

IV. HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG 17

1. Chi tiết về linh kiện mạch ngoài 17

2. Thiết kế ma trận LED 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY