Đề tài Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa Ure - Focmandehyt theo phương pháp nhũ tương với năng suất 100 tấn/năm

MỞ ĐẦU 1

MỤC LỤC 2

PHẦN I:TỔNG QUAN VỀ NHỰA URE_FOCMALDEHYT 6

CHƯƠNG 1 :Giới thiệu chung về nhựa ure_focmaldehyt 6

1.1. Lịch sử phát triển 6

1.2. Phân loại chất dẻo 6

1.3 Chất dẻo từ nhựa Ure – Focmaldehyt . 7

CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH TỔNG NHỰA URE_FOCMALDEHYT 9

2.1. Nguyên liệu để điều chế nhựa carbamit. 9

2.1.1. Ure - CO ( NH2 )2. 9

2.1.1.1. Tính chất và đặc điểm. 9

2.1.1.2.Các phương pháp điều chế Ure 10

2.1.2. Focmaldehyt - CH2O. 11

2.1.2.1. Tính chất và đặc điểm. 11

2.1.2.2. Các phương pháp điều chế. 12

2.2. Các phản ứng điều chế, cấu tạo hoá học . 14

2.3. Các phương pháp sản xuất nhựa Ure – Focmaldehyt . 22

CHƯƠNG IV : QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA URE – FOCMALDEHYT TRONG CÔNG NGHIỆP 27

3.1 Quá trình sản xuất bột ép Ure – Focmaldehyt theo phương pháp nguội. 27

3.1.1 Sơ đồ khối của quá trình sản xuất. 27

3.1.2 CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3.1.2.1 CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU 28

3.1.2.2 NGƯNG TỤ URE – FOCMALDEHYT. 29

3.1.2.3 KHỬ NƯỚC TRONG HỖN HỢP PHẢN ỨNG 33

3.1.2.4. SẤY HỖN HỢP : 34

3.1.3. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT URE – FOCMALDEHYT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NƯỚC – NHŨ TƯƠNG. 37

CHƯƠNG IV: TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NHỰA URE – FOCMALDEHYT 39

4.1.Tính chất 39

4.2. Ứng dụng 40

4.2.1. Làm bột ép 40

4.2.2. Làm vật liệu ép dạng lớp. 40

4.2.3.Nhựa ure – focmaldehyt để làm sơn 40

4.2.4. Nhựa ure – focmaldehyt để làm keo dán. 41

4.2.5. Nhựa ure – focmaldehyt dùng để sản xuất “ MIPOR ” ( nhựa bọt carbamit ) 41

PHẦN II: TÍNH TOÁN. 42

CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN KỸ THUẬT 42

1.1.Tính phối liệu và cân bằng vật chất. 42

1.1.1. Đơn phối liệu 42

1.1.2. Cân bằng vật chất 42

1.1.3. Tính cân bằng vật chất cho 1 mẻ 1 nồi 44

1.2.Tính toán thiết bị phản ứng . 45

1.2.1.Tính thiết bị phản ứng chính. 45

1.2.1.1.Tính thể tích làm việc của thiết bị phản ứng chính. 45

1.2.1.2. Tính chiều dày thiết bị phản ứng chính . 47

1.2.1.3.Tính đáy và nắp thiết bị. 49

1.2.3.Tính công suất cánh khuấy. 53

1.2.4.Tính lớp vỏ gia nhiệt. 55

1.2.5. Tính bảo ôn thiết bị. 56

1.2.6. Tính tai treo của thiết bị. 60

1.3.Tính thiết bị phụ. 63

1.3.1. Tính toán thùng chứa. 63

1.3.1.1. Thùng chứa focmalin: 63

1.3.1.2.Thùng chứa ure 67

1.3.1.3.Thùng chứa urotropin 68

1.3.1.4.Thùng chứa Axit oxalic. 68

1.4. Tính toán bơm . 69

1.5. Tính cân bằng nhiệt lượng . 77

CHƯƠNG II : XÂY DỰNG 84

2.1. Xác định địa điểm xây dựng nhà máy. 85

2.2. Tổng mặt bằng. 87

2.2.1. Đặc điểm sản xuất của nhà máy. 87

2.2.2. Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy. 88

2.2.3. Thiết kế tổng mặt bằng phân xưởng 90

2.2.3. Cơ cấu và kích thước phân xương sản xuất chính 94

CHƯƠNG III: KINH TẾ 97

3.1. Tóm lược dự án. 97

3.2. Thị trường và kế hoạch sản xuất 97

3.2.1. Nhu cầu 97

3.2.2. Kế hoạch sản xuất . 98

3.3. Tính toán kinh tế 98

3.3.1. Chi phí tài sản cố định. 98

3.3.1.1 Chi phí xây dựng. 99

3.3.1.2. Chi phí đầu tư thiết bị máy móc: 99

3.3.2. Chi phí tài sản lưu động. 101

3.3.2.1. Chi phí nguyên vật liệu. 101

3.3.2.2. Chi phí về điện. 102

3.3.2.3. Chi phí về nhu cầu nước. 104

3.3.2.4. Chi phí hơi nước. 105

3.3.3. Tính nhu cầu lao động. 105

3.3.4. Giá thành sản phẩm. 107

3.3.5. Tính thời gian thu hồi vốn. 109

PHẦN III: AN TOÀN LAO ĐỘNG 111

1. Tổ chức đảm bảo an toàn lao động ở nhà máy: 111

2. Nguyên nhân gây mất an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp. 112

3. Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động: 112

PHẦN IV: KẾT LUẬN. 114

LỜI CẢM ƠN 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY