Đề tài Thiết kế bộ nguồn chỉnh lưu điều khiển dùng cho mạ điện

CHƯƠNG I:

Tổng quan về mạ điện và giới thiệu các bộ nguồn một chiều

1.1 Khái niệm cơ bản về mạ điện Trang 3

1.2 Giới thiệu các bộ nguồn một chiều Trang 12

CHƯƠNG II

Tổng quan về các bộ chỉnh lưu Tiristo ba pha

2.1 Chỉnh lưu tia ba pha Trang14

2.2 Chỉnh lưu cầu ba pha Trang 17

2.3 Chỉnh lưu tia sáu pha Trang 11

CHƯƠNG III

Tính chọn mạch động lực

3.1 Tính chọn van động lực Trang 26

3.2 Tính chọn máy biến áp cho mạch động lực Trang 29

3.3 Tính chọn các thiết bị bảo vệ mạch động lực Trang 52

CHƯƠNG IV

Tính chọn mạch điều khiển

4.1 Nguyên lý thiết kế mạch điều khiển Trang 57

4.2 Sơ đồ khối mạch điều khiển Trang 58

4.3 Thiết kế sơ đồ nguyên lý Trang 59

4.4 Tính toán các thông số mạch điều khiển.Trang 66

CHƯƠNG 5

5.1 Thiết kế hệ kín ổn định đi ện áp cho bể mạ .Trang 76

5.2 T ính v à thi ết kh âu b ảo vệ ng ắn m ạch .Trang 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY