Đề tài Thiết kế băng gầu đứng vận chuyển than cốc cục vừa năng suất Q = 90 (m3/h), chiều cao nâng h = 30(m)

Ta chia chu tuyến băng thành 4 đoạn riêng biệt tính từ điểm 1 tới điểm 4, mỗi đoạn có các dạng lực cản khác nhau. Bỏ qua lực cản ở tang, lực đổi hướng ở đoạn a và b, ta bắt đầu tính từ điểm 1. Tại đó lực căng S1 sẽ nhỏ nhất,tại điểm 1 có lực căng tại nhánh ra của tang dẫn động. S1 = Smin = SraLực căng tại điểm 2 được xác định theo CT 8 – 23 sách TTMNCS2 = kq . S1 + Wmkq: hệ số tăng lực căng của bộ phận kéo do lực cản tại chi tiết máy, chọn kq= 1,05

Ta chia chu tuyến băng thành 4 đoạn riêng biệt tính từ điểm 1 tới điểm 4, mỗi đoạn có các dạng lực cản khác nhau. Bỏ qua lực cản ở tang, lực đổi hướng ở đoạn a và b, ta bắt đầu tính từ điểm 1. Tại đó lực căng S1 sẽ nhỏ nhất,tại điểm 1 có lực căng tại nhánh ra của tang dẫn động.

S1 = Smin = Sra

Lực căng tại điểm 2 được xác định theo CT 8 – 23 sách TTMNC

S2 = kq . S1 + Wm

kq: hệ số tăng lực căng của bộ phận kéo do lực cản tại chi tiết máy, chọn

kq= 1,05

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY