Đề tài Thị trường tài chính và vai trò của nó đối với nền kinh tế thị trường

Lời mở đầu 1

Nội dung 2

I. Khái niệm thị trường tài chính 2

1. Khái niệm thị trường tài chính 2

2. Phân loại thị trường tài chính 2

2.1 Phân loại căn cứ vào phương thức vận động của vốn 2

2.2 Phân loại căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn 3

2.2.1 Thị trường tiền tệ 3

2.2.1.1 Phân loại thị trường vốn ngắn hạn căn cứ vào tính chất của hàng hóa 3

2.2.1.2 Phân loại thị trường vốn ngắn hạn căn cứ vào phương thức giao dịch 4

2.2.2 Thị trường vốn dài hạn 5

II. Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 6

1. Thị trường tài chính đóng vai trò quan trọng nhất trong việc huy động và chuyển giao mọi nguồn lực tài chính cho nhu cầu đầu tư phát triển 6

2. Nhà nước thông qua thị trường tài chính để điều hành nền kinh tế 8

3. Thị trường tài chính góp phần tăng năng suất và hiệu quả của nền kinh tế 9

Kết luận 10

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Tài chính – Trường Đại học Quản lýý và Kinh doanh Hà Nội

2. Thời báo kinh tế Việt Nam (vneconomy.com.vn), Báo Đầu tư (vir.com.vn)

3. Website Bộ Tài chính www.mof.gov.vn , vietstock.com.vn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY