Đề tài Thị trường chứng khoỏn trước ngưỡng cửa hội nhập

Thị trường chứng khoán Việt Nam mới được hỡnh thành, do đó việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và hạ tầng công nghệ là một điều kiện quan trọng hàng đầu. Một trong những điều quan trọng là xây dựng được một lộ trỡnh hội nhập phự hợp thụng qua việc mở cửa từng bước, có chọn lọc và cân hội nhập nhắc trong từng giai đoạn và từng đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, quá trỡnh hội nhập thị trường vốn phải đặt trong tổng thể quá trỡnh hội nhập cũng như quá trỡnh cải cỏch thị trường tài chính, hệ thống tài chính ngân hàng và cải cách nền kinh tế nói chung. Nếu thiếu sự gắn kết này, thị trường vốn khó lũng phỏt triển và đủ sức chống đỡ các bất ổn từ bên ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY