Đề tài Thị trường chứng khoán với phát triển kinh tế và mối quan hệ với công ty cổ phần

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4

I/ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG KHOÁN 4

1. Thị trường chứng khoán trước công ty cổ phần. 4

2. Thị trường chứng khoán sau công ty cổ phần. 6

II/ VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 10

1. Chức năng huy động vốn 10

2. Chức năng khuyến khích tiết kiệm và đầu tư: 10

3. Chức năng công cụ di chuyển đầu tư 11

4. Chức năng khuyến khích cạnh tranh 11

5. Chức năng thời biểu kinh tế 11

6. Là công cụ để hoà nhập vào nền kinh tế thế giới 12

III/ NHỮNG KHÍA CẠNH TIÊU CỰC CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ 12

IV. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TTCK 16

1. Các yếu tố kinh tế: 16

2. Yếu tố chính trị: 18

3. Yếu tố tâm lý 19

V. QUÁ TRÌNH QUỐC TẾ HOÁ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 20

PHẦN II: VẤN ĐỀ XÂY DỰNG TTCK Ở NƯỚC TA 24

I/ SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở NƯỚC TA. 24

II/ HÀNG HÓA CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 29

1. Hàng hóa của thị trường chứng khoán 30

2. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta ra sao? 34

III/ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 37

1. Đẩy mạnh quá trình thành lập CTCP: 43

2. Xúc tiến thành lập TTCK ở Việt Nam: 44

3. Tăng cường sự hỗ trợ giữa TTCK và CTCP 45

PHẦN III: KẾT LUẬN 46

1. Về hệ thống pháp lý chứng khoán 46

2. Về vấn đề đào tạo 46

3. Hệ thống giám sát chứng khoán 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY