Đề tài Thị trường bất động sản_lý luận và thực tiễn

Lời mở đầu 4Chương I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN .6 1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bất động sản 6 1.1.1Khái niệm bất động sản . .6 1.1.2. Đặc điểm của bất động sản . .6 1.1.3.Vai trò của bất động sản . 9 1.2. Thị trường bất động sản . 9 1.2.1. Khái niệm thị trường bất động sản . .9 1.2.2. Đặc điểm của Thị trường BĐS . . .11 1.2.3. Tính tất yếu phát triển thị trường bất động sản . . . 14 1.3. Khái quát về kinh doanh BĐS . . 15 1.3.1. Khái niệm kinh doanh BĐS . . .15 1.3.2. Điều kiện để BĐS trở thành hàng hoá . .16 1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh BĐS . .17 1.3.4. Các chủ thể tham gia vào hoạt động KD BĐS 18 1.3.5. Các loại hình kinh doanh BĐS phổ biến . .19 1.4. Nghiên cứu thị trường BĐS . .20 1.4.1. Phân tích cung cầu hàng hoá BĐS . .20 1.4.1.1. Cầu hàng hoá BĐS . 20 1.4.1.2.Cung hàng hoá BĐS . . .23 1.4.2. Phân tích cân bằng cung cầu: . . . .25 Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS . .27 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường BĐS .27 2.1.1. Giai đoạn trước 1993 . .27 2.1.2. Sau năm 1993 . . .28 2.2. Thực trạng thị trường BĐS ở Việt nam hiện nay . .29 2.2.1. Thực trạng về cung hàng hoá BĐS ở Việt Nam hiện nay . .29 2.2.2. Thực trạng về cầu hàng hoá BĐS ở Việt Nam hiện nay.29 2.2.3. Thực trạng về giá đất tại Việt Nam hiện nay.30 2.3 . Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh BĐS.33 2.3.1. Hiện trạng nguồn vốn vay.34 2.3.2. Những trở ngại trong việc vay vốn .34 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÁC BẤT CẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS Ở VIỆT NAM.36 KẾT LUẬN.40

Lời mở đầu 4

Chương I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN .6

1.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của bất động sản 6

1.1.1Khái niệm bất động sản . .6

1.1.2. Đặc điểm của bất động sản . .6

1.1.3.Vai trò của bất động sản . 9

1.2. Thị trường bất động sản . 9

1.2.1. Khái niệm thị trường bất động sản . .9

1.2.2. Đặc điểm của Thị trường BĐS . . .11

1.2.3. Tính tất yếu phát triển thị trường bất động sản . . . 14

1.3. Khái quát về kinh doanh BĐS . . 15

1.3.1. Khái niệm kinh doanh BĐS . . .15

1.3.2. Điều kiện để BĐS trở thành hàng hoá . .16

1.3.3. Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh BĐS . .17

1.3.4. Các chủ thể tham gia vào hoạt động KD BĐS 18

1.3.5. Các loại hình kinh doanh BĐS phổ biến . .19

1.4. Nghiên cứu thị trường BĐS . .20

1.4.1. Phân tích cung cầu hàng hoá BĐS . .20

1.4.1.1. Cầu hàng hoá BĐS . 20

1.4.1.2.Cung hàng hoá BĐS . . .23

1.4.2. Phân tích cân bằng cung cầu: . . . .25

Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS . .27

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của thị trường BĐS .27

2.1.1. Giai đoạn trước 1993 . .27

2.1.2. Sau năm 1993 . . .28

2.2. Thực trạng thị trường BĐS ở Việt nam hiện nay . .29

2.2.1. Thực trạng về cung hàng hoá BĐS ở Việt Nam hiện nay . .29

2.2.2. Thực trạng về cầu hàng hoá BĐS ở Việt Nam hiện nay.29

2.2.3. Thực trạng về giá đất tại Việt Nam hiện nay.30

2.3 . Nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh BĐS.33

2.3.1. Hiện trạng nguồn vốn vay.34

2.3.2. Những trở ngại trong việc vay vốn .34 Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ CÁC BẤT CẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS Ở VIỆT NAM.36

KẾT LUẬN.40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY