Đề tài Thị trường bất động sản ,định hướng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

- 25 - LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNGI_TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .2 I_Khái niệm về thị trường bất động sản 2 1.1_Khái niệm bất động sản 2 1.2_Khái niệm về thị trường bất động sản 2 II_Đặc điểm của thị trường bất động sản. 3 1_Đặc điểm của hàng hoá bất động sản. 3 2_Đặc điểm của thị trường bất động sản 5 III_Vai trò của thị trường bất động sản. 7CHƯƠNGII_THỰC TRANG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 10 I_Khái quát thị trường bất động sản ở nước ta. 10 1_Thị trường bất động sản ở nước ta trước năm 1993. 10 2_Thị trường bất động sản ở nước ta từ năm 1993 đến nay. 10 II_Thành tựu của thị trường bất động sản. 11 III_ Hạn chế của thị trường bất động sản. 11 IV_Những vấn đề đặt ra. 12CHƯƠNGIII_ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 13 I_Định hướng phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13 II_Giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13  KẾT LUẬN 23TÀI LIỆU THAM KHẢO 24MỤC LỤC 25

- 25 -

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNGI_TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN .2

I_Khái niệm về thị trường bất động sản 2

1.1_Khái niệm bất động sản 2

1.2_Khái niệm về thị trường bất động sản 2

II_Đặc điểm của thị trường bất động sản. 3

1_Đặc điểm của hàng hoá bất động sản. 3

2_Đặc điểm của thị trường bất động sản 5

III_Vai trò của thị trường bất động sản. 7

CHƯƠNGII_THỰC TRANG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 10

I_Khái quát thị trường bất động sản ở nước ta. 10

1_Thị trường bất động sản ở nước ta trước năm 1993. 10

2_Thị trường bất động sản ở nước ta từ năm 1993 đến nay. 10

II_Thành tựu của thị trường bất động sản. 11

III_ Hạn chế của thị trường bất động sản. 11

IV_Những vấn đề đặt ra. 12

CHƯƠNGIII_ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA. 13

I_Định hướng phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13

II_Giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở nước ta. 13

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

MỤC LỤC 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY