Đề tài Thất nghiệp ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2009 - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về thất nghiệp

1.1 Khái niệm thất nghiệp và các loại thất nghiệp ở Việt Nam

1.1.1 Xác định thất nghiệp

1.1.2 Các chỉ tiêu quan trọng

1.2 Phân loại thất nghiệp

1.3 Nguyên nhân gây ra thất nghiệp

1.3.1 Các loại thất nghiệp tự nhiên

1.3.2 Thất nghiệp theo chu kì

1.4 Tác động của thất nghiệp

1.5 Quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát

Chương 2: Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam trong những năm từ 2000-2009

2.1 Bối cảnh chung trong những năm từ 2000-2009

2.1.1 Vài nét chung về tình hình thế giới

2.1.2 Bối cảnh Việt Nam những năm qua

2.2 Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam những năm qua

2.2.1 Một số thống kê về tình trạng thất nghiệp ở nước ta

2.2.2 Nhận xét về tình hình thất nghiệp những năm qua

Chương 3: Các giải pháp giảm thiểu thất nghiệp

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY