Đề tài Thanh toán không dùng tiền mặt,những ích lợi và khó khăn của nó

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT. 2

1 Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt: 2

2. Các phương tiện thanh toán không phải là tiền mặt 2

2.1 Thẻ thanh toán (đây có lẽ là phương tiện được dùng phổ biến nhất) 2

2.2 Séc 3

2.3 Thư tín dụng (letter of credit) 3

2.4 Hối phiếu 4

Các loại hối phiếu 4

II. THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 4

1. Những thuận lợi của việc thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam 4

1.1 Đối với người sử dụng . 5

1.2 Đối với những cơ sở chấp nhận các phương thức thanh toán này . 5

1.3 Đối với ngân hàng phát hành các phương tiện thanh toán này. 6

1.4 Đối với toàn xã hội. 6

2 Những bất lợi khó khăn trong thanh toán không dùng tiền mặt: 6

2.1 Thu nhập của các tầng lớp dân cư. 6

2.2 Về trình độ dân trí. 6

2.3 Môi trường thanh toán. 6

2.4 Môi trường pháp lý. 7

2.5 Về phía ngân hàng . 7

3. Giải pháp để nâng cao hoạt động thanh toán không sử dụng tiền mặt. 7

3.1 Tăng cường chính sách tiếp thị quảng cáo. 7

3.2 Mở rộng cơ sở chấp nhận sử dụng những phương tiện thanh toán không phải là tiền mặt. 8

3.3 Đẩy mạnh phát hành các phương tiện thanh toán. 8

3.4 Hoàn chỉnh đầy đủ môi trường pháp lý 8

5. Hạn chế các phương tiện bị làm giả 9

KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU THAM KHẢO 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY