Đề tài Thẩm định dự án đầu tư tại phòng giao dịch vpbank trần xuân soạn

CHƯƠNG I 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN THỜI GIAN QUA 3

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VPBANK, CHI NHÁNH VPBANK HÀ NỘI VÀ PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN XUÂN SOẠN: 3

1. Quá trình hình thành và phát triển: 3

2. Vài nét về phòng giao dịch Trần Xuân Soạn: 7

II. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 8

1. Hoạt động tín dụng và thẩm định dự án đầu tư thời gian qua: 8

2. Quy trình thẩm định: 9

2.1. Bước 1 - Tiếp xúc với khách hàng, hướng dẫn lập hồ sơ: 11

2.2. Bước 2 - Tiếp nhận hồ sơ vay vốn: 13

2.3. Bước 3a - Nhân viên A/O doanh nghiệp thẩm định khách hàng về mọi mặt, trừ tài sản bảo đảm: 14

2.4. Bước 3b - Phòng thẩm định tài sản bảo đảm thực hiện định giá tài sản bảo đảm và lập tờ trình: 15

2.5. Bước 4 - Tập hợp hồ sơ trình Ban tín dụng/ Hội đồng tín dụng: 16

3. Nội dung thẩm định: 16

3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn: 17

3.2. Thẩm định hồ sơ vay vốn: 21

3.3. Thẩm định dự án đầu tư: 24

4. Phương pháp thẩm định: 33

4.1. Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu: 33

4.2. Phương pháp dự báo: 34

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư: 35

III. VÍ DỤ MINH HỌA CHO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VPBANK TRẦN XUÂN SOẠN 37

1. Thẩm định khách hàng: 38

1.1. Tư cách khách hàng và tình hình hoạt động kinh doanh: 38

1.1.1. Giới thiệu về khách hàng: 38

1.1.2. Tư cách khách hàng: 39

1.2. Thẩm định thực lực tài chính của công ty: 40

1.3. Quan hệ với các tổ chức tín dụng: 41

2. Thẩm định dự án vay vốn: 42

2.1. Thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án: 42

2.2. Lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh của công ty: 43

2.3. Thị trường kinh doanh dịch vụ taxi: 44

2.4. Đối thủ cạnh tranh: 45

2.5. Thiết bị và công nghệ: 46

2.6. Cơ cấu tổ chức và nhân sự: 47

2.7. Thẩm định nhu cầu vay vốn của công ty: 47

2.7.1. Nhu cầu vay vốn và số tiền xin vay: 47

2.7.2. Thẩm định doanh thu, chi phí và nguồn trả nợ của dự án: 49

2.8. Thẩm định tài sản bảo đảm: 52

3. Đề xuất của cán bộ tín dụng: 53

3.1. Kết luận: 53

3.2. Đề xuất: 54

4. Đánh giá công tác thẩm định Dự án: “Đầu tư nâng cấp hệ thống xe taxi tại TP Hà Nội của Công ty cổ phần vận tải taxi Hà Nội mới”: 55

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN XUÂN SOẠN 56

1. Những kết quả thu được: 56

2. Những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân: 56

CHƯƠNG II 60

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TRẦN XUÂN SOẠN THỜI GIAN TỚI 60

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI: 60

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH: 62

1. Hoàn thiện quy trình thẩm định: 62

2. Hoàn thiện nội dung thẩm định: 62

2.1. Cần xác định rõ đối tượng phục vụ và nhu cầu vay vốn đầu tư trong tương lai: 63

2.2. Nâng cao chất lượng thông tin và xử lý thông tin: 63

3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định: 64

4. Một số giải pháp khác: 66

4.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng phục vụ khách hàng: 66

4.2. Phát triển hoạt động Marketing: 68

4.3. Nên có chính sách lương, đãi ngộ hợp lý cho cán bộ thẩm định: 69

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY