Đề tài Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công trình tại công ty công trình giao thông 134

Tất cả các loại vật tư của công ty được hạch toán trên TK 152,153 và không được mở chi tiết như vật liệu chính , vật liệu phụ , nhiên liệu. đối tượng thời gian thi công một công trình , hạng mục công tình đến khi hoàn thành , đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý là dài nên toàn bộ số công cụ dụng cụ như : ván khuôn , giàn giáp , dầm các loại .được công ty tiến hành phân bổ một lần từ đầu (100%) không dùng TK 142 “ chi phí trả trước “ để phân bổ Khi nhận thầu hoạc thắng thầu một công trình nào đó thì phòng kỹ thuật dựa vào nhu cầu từng công trình để lập dự án về vật tư . Phòng tổ chức – kế hoạch căn cứ vào dự toán được lập và kế hoạch về tiến độ thi công của từng công trình để lập kế hoạch cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời cho sản xuất thi công . Nếu vật tư đã có sẵn trong kho dự trữ của công ty thì số vật tư đó được xuất kho và vận chuyển đến tận chân công trình . Trường hợp không có vật tư dự trữ thì có thể giao cho cán bộ vật tư thuộc đội ( ban quản lý công trình) đi mua rồi mang tới tận chân công trình. Trong tình hình hiện nay các nguồn cung cấp vật tư sẵn có , giá cả thường ít biến động nên công ty thường không có vật tư dự trữ trong kho , mua đến đâu sử dụng ngay đến đó Khi vật tư về nhập kho thủ kho công trình cùng phụ trách cùng tiến hành kiểm tra cân đong đo đếm số lượng vật tư nhập kho để lập phiếu nhập kho . Giá trị ghi trên phiếu nhập kho ( trị giá thực tế của vật tư nhập kho ) được xác định đúng bằng giá mua vật tư ( nếu trường hợp có triết khấu giảm giá hàng mua thì giá mua nhỏ hơn giá hoá đơn ) còn về chi phí mua ( như vận chuyển , bốc xếp , bảo quản .) thì được tính vào chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc chi phí sản xuất chung

Tất cả các loại vật tư của công ty được hạch toán trên TK 152,153 và không được mở chi tiết như vật liệu chính , vật liệu phụ , nhiên liệu. đối tượng thời gian thi công một công trình , hạng mục công tình đến khi hoàn thành , đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý là dài nên toàn bộ số công cụ dụng cụ như : ván khuôn , giàn giáp , dầm các loại .được công ty tiến hành phân bổ một lần từ đầu (100%) không dùng TK 142 “ chi phí trả trước “ để phân bổ

Khi nhận thầu hoạc thắng thầu một công trình nào đó thì phòng kỹ thuật dựa vào nhu cầu từng công trình để lập dự án về vật tư .

Phòng tổ chức – kế hoạch căn cứ vào dự toán được lập và kế hoạch về tiến độ thi công của từng công trình để lập kế hoạch cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời cho sản xuất thi công . Nếu vật tư đã có sẵn trong kho dự trữ của công ty thì số vật tư đó được xuất kho và vận chuyển đến tận chân công trình . Trường hợp không có vật tư dự trữ thì có thể giao cho cán bộ vật tư thuộc đội ( ban quản lý công trình) đi mua rồi mang tới tận chân công trình. Trong tình hình hiện nay các nguồn cung cấp vật tư sẵn có , giá cả thường ít biến động nên công ty thường không có vật tư dự trữ trong kho , mua đến đâu sử dụng ngay đến đó

Khi vật tư về nhập kho thủ kho công trình cùng phụ trách cùng tiến hành kiểm tra cân đong đo đếm số lượng vật tư nhập kho để lập phiếu nhập kho . Giá trị ghi trên phiếu nhập kho ( trị giá thực tế của vật tư nhập kho ) được xác định đúng bằng giá mua vật tư ( nếu trường hợp có triết khấu giảm giá hàng mua thì giá mua nhỏ hơn giá hoá đơn ) còn về chi phí mua ( như vận chuyển , bốc xếp , bảo quản .) thì được tính vào chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc chi phí sản xuất chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY