Đề tài Tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội Thực trạng và các vấn đề

Mục lụcLời mở đầu 1Lý do chọn đề tài 3Tóm tắt đề tài 5Chương I: Khách sạn Nikko Hà Nội và hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn I. Khái quát chung về khách sạn Nikko Hà Nội 6I.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Nikko Hà Nội 6I.2 Thị trường khách của khách sạn Nikko Hà Nội 7I.3 Hoạt động kinh doanh của khách sạn Nikko Hà Nội trong năm 2003-2004 9II. Hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn Nikko Hà Nội 12 II.1 Mô hình tổ chức khách sạn Nikko Hà Nội 15II.2 Hoạt động quản lý nhân lực tại khách sạn Nikko Hà Nội 15II.3 Chính sách quản trị nhân lực của khách sạn Nikko Hà Nội 15 II.3.1 Chính sách thù lao lao động 15II.3.2 Chính sách đào tạo và phát triển. 16II.3.3 Đánh giá thực hiện công việc 17II.3.4 Điều kiện làm việc cho nhân viên khách sạn 17Chương II: Các thuyết tạo động lực, mô hình và những bài học kinh nghiệm I. Khái niệm chung về động lực 19I.1 Bản chất của động lực 19I.2 Các nhân tố tạo động lực 19II. Một số học thuyết tạo động lực cho người lao động 21 II.1 Hệ thống nhu cầu của Maslow 24II.1.1 Ưu điểm của học thuyết 25II.1.2 Nhược điểm của học thuyết 26II.1.3 Ý nghĩa trong quản lý 26II.2 Học thuyết hai nhân tố của Herzberg 27II.2.1 Ưu điểm của học thuyết 28II.2.2 Nhược điểm của học thuyết 29II.2.3 Ý nghĩa trong quản lý 29II.3 Học thuyết kỳ vọng của Vroom 30II.3.1. Ưu điểm của học thuyết 30II.3.2 Ứng dụng của học thuyết trong quản lý 30II.4 Học thuyết công bằng của Stacy Adams 30Chương III: Tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội Thực trạng và các vấn đề 35I. Sử dụng bảng hỏi đánh giá thực trạng tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội 35II. Kết quả điều tra về tạo động lực ở khách sạn Nikko Hà Nội 35II.1 Nhóm yếu tố môi trường 37II.1.1 Chính sách tiền lương chưa đáp ứng mong đợi của người lao động 37II.1.2 Điều kiện làm việc 38II.1.3 Môi trường làm việc hay quan hệ con người trong khách sạn Nikko Hà Nội 39II.1.4 Sự giám sát công việc 40II.2 Nhóm nhân tố động lực 40II.2.1 Bản chất công việc đơn giản, tạo sự nhàm chán 40II.2.2 Trách nhiệm trong công việc 42II.2.3 Sự thành đạt và thừa nhận thành tích của khách sạn 43II.2.4 Sự thăng tiến 44Chương IV: Một số kiến nghị tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội 46I. Điều chỉnh bản thiết kế công việc cho phù hợp 46II. Cần có hệ thống đánh giá nhu cầu tạo động lực của nhân viên 48III. Nâng cao hệ thống khuyến khích lao động 49III.1 Khuyến khích vật chất 49 III.1.1Tiền lương, tiền công 49III.1.2 Phúc lợi xã hội 50III.2 Khuyến khích tinh thần 51Kết luận 53

Mục lục

Lời mở đầu 1

Lý do chọn đề tài 3

Tóm tắt đề tài 5

Chương I: Khách sạn Nikko Hà Nội và hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn

I. Khái quát chung về khách sạn Nikko Hà Nội 6

I.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Nikko Hà Nội 6

I.2 Thị trường khách của khách sạn Nikko Hà Nội 7

I.3 Hoạt động kinh doanh của khách sạn Nikko Hà Nội trong năm 2003-2004 9

II. Hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn Nikko Hà Nội 12

II.1 Mô hình tổ chức khách sạn Nikko Hà Nội 15

II.2 Hoạt động quản lý nhân lực tại khách sạn Nikko Hà Nội 15

II.3 Chính sách quản trị nhân lực của khách sạn Nikko Hà Nội 15

II.3.1 Chính sách thù lao lao động 15

II.3.2 Chính sách đào tạo và phát triển. 16

II.3.3 Đánh giá thực hiện công việc 17

II.3.4 Điều kiện làm việc cho nhân viên khách sạn 17

Chương II: Các thuyết tạo động lực, mô hình và những bài học kinh nghiệm

I. Khái niệm chung về động lực 19

I.1 Bản chất của động lực 19

I.2 Các nhân tố tạo động lực 19

II. Một số học thuyết tạo động lực cho người lao động 21

II.1 Hệ thống nhu cầu của Maslow 24

II.1.1 Ưu điểm của học thuyết 25

II.1.2 Nhược điểm của học thuyết 26

II.1.3 Ý nghĩa trong quản lý 26

II.2 Học thuyết hai nhân tố của Herzberg 27

II.2.1 Ưu điểm của học thuyết 28

II.2.2 Nhược điểm của học thuyết 29

II.2.3 Ý nghĩa trong quản lý 29

II.3 Học thuyết kỳ vọng của Vroom 30

II.3.1. Ưu điểm của học thuyết 30

II.3.2 Ứng dụng của học thuyết trong quản lý 30

II.4 Học thuyết công bằng của Stacy Adams 30

Chương III: Tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội Thực trạng và các

vấn đề 35

I. Sử dụng bảng hỏi đánh giá thực trạng tạo động lực tại khách sạn Nikko

Hà Nội 35

II. Kết quả điều tra về tạo động lực ở khách sạn Nikko Hà Nội 35

II.1 Nhóm yếu tố môi trường 37

II.1.1 Chính sách tiền lương chưa đáp ứng mong đợi của người lao động 37

II.1.2 Điều kiện làm việc 38

II.1.3 Môi trường làm việc hay quan hệ con người trong khách

sạn Nikko Hà Nội 39

II.1.4 Sự giám sát công việc 40

II.2 Nhóm nhân tố động lực 40

II.2.1 Bản chất công việc đơn giản, tạo sự nhàm chán 40

II.2.2 Trách nhiệm trong công việc 42

II.2.3 Sự thành đạt và thừa nhận thành tích của khách sạn 43

II.2.4 Sự thăng tiến 44

Chương IV: Một số kiến nghị tạo động lực tại khách sạn Nikko Hà Nội 46

I. Điều chỉnh bản thiết kế công việc cho phù hợp 46

II. Cần có hệ thống đánh giá nhu cầu tạo động lực của nhân viên 48

III. Nâng cao hệ thống khuyến khích lao động 49

III.1 Khuyến khích vật chất 49

III.1.1Tiền lương, tiền công 49

III.1.2 Phúc lợi xã hội 50

III.2 Khuyến khích tinh thần 51

Kết luận 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY