Đề tài Tạo điều kiện thuận lợi áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO90012000 ở công ty Xăng Dầu Hàng Không

Lời mở đầu. 1

Phần 1 : Nội dung vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 9000:2000 4

1. Nội dung vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 9000:2000. 4

1.1 lịch sử hình thành. 4

1.2 Những tiêu chuẩn cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000. 5

2. Những yêu cầu cần thiết cho việc thiết cho việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000. 6

3 Kinh nghiệm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 tai cá doanh nghiệp Việt Nam. 10

Phần hai : 14

Thực trạng chất lượng, quản lý chất lượng tại công ty Xăng Dầu Hàng Không và sự cần thiết phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại công ty. 14

2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty. 14

2.1.1 Quá trình thành lập và phát triển. 14

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của công ty. 15

2.2 một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của chúng tôi có ảnh hưởng tới công tác đảm bảo chất lượng. 16

2.1.1 Bộ máy quản lý. 16

2.2.2 Lĩnh vực kinh doanh và thị trường tiêu thụ. 18

2.2.3 Quy trình kỹ thuật công nghệ và hệ thống trang thiết bị. 21

2.2.4 quản lý nguồn nhân lực. 22

2.2.5 Vốn. 24

2.3 thực trạng chất lượng,quản lý chất lượng tại công ty Xăng Dầu Hàng Không. 27

2.3.1 quá trình kiểm tra chất lượng và số lượng nhiên liệu. 27

2.3.2 Hệ thống phòng hoá nghiệm . 29

2.3.3 Vai trò của lãnh đạo trong quản lý chất lượng. 30

1.4. Xây dựng các mối quan hệ. 33

1.4.1. Quan hệ nội bộ 33

1.4.2. Quan hệ với khách hàng 34

1.4.3. Quan hệ với người cung ứng. 35

2.3.5. Xây dựng hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu. 36

.5.1 thông tin nội bộ. 36

2.3.5 Quản lý sản phẩm và nguồn cung ứng. 38

2.3.6. Công tác tiêu chuẩn hoá. 38

2.3.8 chất lượng lao động. 40

2.2 Hoạt động đảm bảo chất lượng. 42

2. Quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty Xăng Dầu Hàng Không. 42

3.1. những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động đảm bảo chất lượng tại công ty. 42

3.2 Quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO9000. 43

3. Một số điều kiện thuận lợi tạo điều kiện cho việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng tại công ty. 44

1.1. điều kiện thuân lợi nhìn từ môi trường bên ngoài công ty. 44

1.2. điều kiện thuận lợi từ môi trường bên trong. 44

Phần III> Một số biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO9000 tại công ty Xăng Dầu Hàng Không. 44

I> Phương hướng đối mới hoạt động quản lý chất lượng của công ty. 44

1. Mục tiêu phát triển. 44

2. Phương hướng giải quyết của công ty trong kế hoạch từ nay đến năm 2005. 45

II. Những biện Pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng áp dụng thành công trong hệ thống quản lý chất lượng. 45

1. Về nhận thức. 45

2. Cần quan tâm hơn nữa trong công tác bối dưỡng, giáo dục đào tạo và đào tạo lại cho tập thể cán bộ công nhân viên công ty 45

3 Xây dựng và đẩy mạnh nhiệm vụ hoạt động của phòng chất lượng. 46

4. Hình thành một hệ thống thông tin trong suốt. 46

2. Tạo lập một môi trường văn hoá công tymột kỷ luật nhằm quản lý chất lượng tốt nhất. 46

6. Xây dựng trương trình tính toán chi phí chất lượng trong công ty 46

3. áp dụngcá kỹ thuật thống kê vầo quản lý chất lượng. 46

III. Kiến nghị. 46

1. Đối với Nhà nước. 46

2. Đối với công ty Xăng Dầu Hàng Không. 47

II> Đặc điểm kinh 47

2> Đặc điểm tổ chức quản lý và quản lý chất lượng trong toàn công ty . 47

II> Phát triển quản lí nguồn nhân lực. 48

V> Tình hình sơ bộ tòan công ty. ty. 48

2> Hoạt động marketing và những chính sách căn bản. 48

3> Kế hoạch và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY