Đề tài Tỷ giá hối đoái và việc áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

Lời nói đầu 1

chương I: 3

Tổng quan về tỷ giá hối đoái. 3

I. Khái niệm tỷ giá: 3

II.Lịch sử hình thành và phát triển của tỷ giá hối đoái. 4

1. Thời kỳ lưu thông tiền vàng và tiền đúc : 4

2. Chế độ bản vị vàng và vàng - hối đoái : 4

3. Chế độ tỷ giá cố định - chế độ bản vị USD: 5

4. Chế độ bản vị SDR (Special Drawing Right). 7

III. Chức năng của tỷ giá hối đoái. 8

III.1. Chức năng so sánh sức mua 8

III.2. Chức năng điều chỉnh xuất nhập khẩu và thu chi quốc tế . 8

III.3. Chức năng phân phối. 10

IV. Chế độ tỷ giá cố định và thả nổi, nhưng ưu điểm và hạn chế. 10

IV.1. Chế độ tỷ giá cố định. 11

IV.2. Chế độ tỷ giá thả nổi. 12

V. Các nhân tố ảnh hưởng và một số biện pháp chủ yếu điều chỉnh tỷ giá hối đoái. 13

V.1 Các nhân tố ảnh hưởng. 13

V.2 Một số biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái: 14

chương II: 17

thực trạng tỷ giá hối đoái ở việt nam 17

trong những năm gần đây. 17

I. tình hình tỷ giá hối đoái trong những năm vừa qua: 17

II. Đánh giá việc điều hành tỷ giá hối đoái ở việt nam trong những năm vừa qua: 27

II.1 Những kết quả đạt được: 27

III.2. Những mặt hạn chế: 28

III. Điều hành tỷ giá ở một số nước: 29

III.1.Tình hình tỷ giá hối đoái trên thế giới: 29

III.2. Kinh nghiệm chọn chế độ tỷ giá ở một số nước 32

1./ Đức: 33

2./ Mêhicô: 33

3. Các nước asean và nics: 35

Chương III 37

Một số giải pháp góp phần bổ xung hoàn Thiện chính sách tỷ giá hối đoái ở việt nam 37

I.Quan điểm điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam. 37

II. Một số giải pháp 42

KếT LUậN 47

Danh mục các tài liệu tham khảo 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY