Đề tài Tỷ giá hối đoái và vấn đề áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ 2

1-/ Khái niệm tỷ giá, thị trường ngoại hối 2

2-/ Vai trò của tỷ giá 2

3-/ Những nhân tố tác động tới tỷ giá 3

4-/ Sự can thiệp điều hành tỷ giá 4

5-/ Các chế độ tỷ giá trong lịch sử 7

PHẦN II - KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 10

I-/ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở MỘT SỐ NƯỚC 10

1-/ Đức 10

2-/ Mêhicô 11

3-/ Các nước ASEAN và NICs 12

II-/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM 13

1-/ Bối cảnh áp dụng chế độ tỷ giá thời gian qua ở Việt Nam 13

2-/ Quan điểm chế độ tỷ giá cố định 17

3-/ Quan điểm phá giá đồng tiền 19

4-/ Chế độ tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay 21

PHẦN III - CÁC GIẢI PHÁP XÚC TIẾN VÀ ĐƯA CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ Ở VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ. 23

1-/ Tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước. 23

2-/ Xử lý tốt mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá. 23

3-/ Các cơ chế quản lý ngoại hối cần được hoàn chỉnh hơn. 24

KẾT LUẬN 25

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY