Đề tài Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp phần mềm Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM Ở VIỆT NAM 3

1. Khái niệm 3

2. Các yếu tố để phát triển CNPM 5

3. Chính sách và các yếu tố liên quan đến chính sách phát triển CNPM 6

3.1 Yếu tố hạ tầng 7

3.2 Yếu tố thị trường 9

3.3 Yếu tố nhân lực 10

3.4 Yếu tố tài chính 12

3.5 Yếu tố công nghệ 12

4. Tình hình phát triển của CNPM trên thế giới và vị thế của CNPM Việt Nam. 13

4.1 Khái niệm và quy mô 13

4.2 Công nghiệp Phần mềm Ấn độ 13

4.3 Quá trình hình thành và phát triển của các DNPM ở Trung Quốc 18

4.4 Vị thế của DNPM Việt Nam 18

5. Thị trường phần mềm trong nước 20

5.1 Đánh giá chung 20

CHƯƠNG II 22

HIỆN TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP 22

PHẦN MỀM VIỆT NAM 22

1. Tổng quan về doanh nghiệp phần mềm 22

1.1 Khái niệm 22

1.2 Phân loại DNPM Việt Nam 22

1.3 Tỷ lệ DNPM trong số các DN đăng ký hoạt động PM 23

1.4 Môi trường hoạt động của DNPM. 23

1.5 Đánh giá nhu cầu của các DNPM để hình thành và phát triển 25

1.6 Ứơc tính số lượng DNPM thực sự hoạt động trong cả nước 27

2. Vai trò của các khu CNPM tập trung đối với sự phát triển DNPM Việt Nam 27

2.1 Tình hình hoạt động của các khu CNPM tập trung 27

2.2 Vai trò hỗ trợ phát triển DNPM của các khu CNPM tập trung 31

3. Sự hình thành và phát triển của một số DNPM Việt Nam 37

3.1. Công ty cổ phần phần mềm kế toán Bravo 37

3.2. Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT. 40

3.3. Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST 47

4. Những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức đối với sự hình thành và phát triển của DNPM Việt Nam 52

4.1 Phân tích thuận lợi 52

4.2 Phân tích khó khăn 55

4.3 Phân tích thời cơ 61

4.4 Phân tích thách thức 67

Các nội dung Nhà nước phải làm để giữ vai trò chủ đạo 69

8. Các đề xuất có liên quan đến cơ chế, chính sách (bộ ngành trung ương) để phát triển DNPM. 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY