Đề tài Sự cần thiết của kiểm toán trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam với hội nhập kinh tế thế giới

MỤC LỤC

Trang

Phần A: Lời mở đầu 1

Phần B: Nội dung 3

1. Tổng quan về kiểm toán 3

1.1. Khái niệm 3

1.2. Bản chất 3

1.3. Chức năng: 5

1.4. Phân loại kiểm toán và đối tượng chung – cụ thể của kiểm toán 6

1.4.1. Phân loại kiểm toán. 6

1.4.2. Đối tượng của kiểm toán. 7

1.5. Khái quát về tổ chức công tác kiểm toán. 9

1.5.1. Khái niệm : 9

1.5.2. Trình tự công tác kiểm toán. 10

1.6. Kiểm toán – một hoạt động độc lập với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến. 12

1.6.1. Kiểm toán và kiển tra kế toán. 13

1.6.2. Kiểm toán với thanh tra kiểm soát. 13

2. Sự cần thiết của kiểm toán trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam tiến tới hội nhập quốc tế. 14

2.1. Thực trạng - vị trí- đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 14

2.2. Vai trò kiểm toán đối với từng khách thể kiểm toán cụ thể. 16

2.2.1. Doanh nghiệp nhà nước(DNNN). 16

2.2.2. Công ty cổ phần. 18

2.2.3. Công ty liên doanh. 19

3. Tác động cụ thể của kiểm toán tới việc quản lí và hoạch định chính sách kinh tế của Nhà nước trong quá trình đổi mới-đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế thế giới. 20

4. Một vài kiến nghị phát huy vai trò của kiểm toán. 24

Phần C: Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY