Đề tài Sổ thu hoạch thực tập tại khoa dược bệnh viện

MỤC LỤCI. Giới thiệu sơ lược bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ 4II. Quản lý dược bệnh viện 1. Khoa Dược:a. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của khoa dược 5b. Một số bộ phận trong khoa và chức năng hoạt động • Kho cấp phát: kho chẵn, kho lẻ, kho bảo hiểm y tế 8• Tổ thống kê-dược chính 15• Tổ pha chế 16• Tổ dược lâm sàng 17c. Mối liên hệ giữa khoa dược với các bộ phận khác trong bệnh viện 19• Phòng kế hoạch tổng hợp • Phòng hành chánh kế toán• Các khoa phòng chuyên mônd. Các quy chế dược trong bệnh viện 20e. Nguyên tắc, căn cứ để làm dự trù, tồn trữ, kế hoạch cấp phát, biện pháp quản lí đảm bào hợp lí, an toàn trong sử dụng. 21f. Nhận xét chung. 222. Nhà thuốc bệnh viện: 22a. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động b. Cách sắp xếp và bảo quảnc. Thực hiện quy chế quản lí thuốc (gây nghiện và hướng thần)d. Giao tiếp với bệnh nhânIII. Sử dụng thuốc: 241. Danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện 262. Cách sắp sếp, bảo quản và kiểm tra hạn dùng 293. Việc sử dụng thuốc trong bệnh viện (tổ chức cấp phát thuốc) 29IV. Giao tiếp: 301. Với đồng nghiệp 2. Với bệnh nhânV. Kết luận chung. 31VI. Nhận xét 32VII. Một số tài liệu đính kèm 33

MỤC LỤC

I. Giới thiệu sơ lược bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ 4

II. Quản lý dược bệnh viện

1. Khoa Dược:

a. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của khoa dược 5

b. Một số bộ phận trong khoa và chức năng hoạt động

• Kho cấp phát: kho chẵn, kho lẻ, kho bảo hiểm y tế 8

• Tổ thống kê-dược chính 15

• Tổ pha chế 16

• Tổ dược lâm sàng 17

c. Mối liên hệ giữa khoa dược với các bộ phận khác trong bệnh viện 19

• Phòng kế hoạch tổng hợp

• Phòng hành chánh kế toán

• Các khoa phòng chuyên môn

d. Các quy chế dược trong bệnh viện 20

e. Nguyên tắc, căn cứ để làm dự trù, tồn trữ, kế hoạch cấp phát, biện pháp quản lí đảm bào hợp lí, an toàn trong sử dụng. 21

f. Nhận xét chung. 22

2. Nhà thuốc bệnh viện: 22

a. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động

b. Cách sắp xếp và bảo quản

c. Thực hiện quy chế quản lí thuốc (gây nghiện và hướng thần)

d. Giao tiếp với bệnh nhân

III. Sử dụng thuốc: 24

1. Danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện 26

2. Cách sắp sếp, bảo quản và kiểm tra hạn dùng 29

3. Việc sử dụng thuốc trong bệnh viện (tổ chức cấp phát thuốc) 29

IV. Giao tiếp: 30

1. Với đồng nghiệp

2. Với bệnh nhân

V. Kết luận chung. 31

VI. Nhận xét 32

VII. Một số tài liệu đính kèm 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY