Đề tài Sản xuất mứt jam sầu riêng

MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 41. NGUYÊN LIỆU . 41.1. Sầu riêng . 41.1.1. Phân loại thực vật . 41.1.2. Tính chất vật lý . 71.1.3. Thành phần hóa học . 81.1.4. Tiêu chuẩn lựa chọn . 101.2. Pectin . 111.3. Acid citric . 121.4. Nước . 131.5. Đường . 141.6. Acid sorbic và muối sorbate . 152. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 162.1. Quy trình công nghệ 1 . 162.2. Quy trình công nghệ 2 . 173. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 183.1. Quy trình công nghệ 1 . 183.1.1. Lựa chọn . 183.1.2. Rửa . 183.1.3. Tách thịt quả . 183.1.4. Chần . 193.1.5. Chà . 203.1.6. Phối trộn . 213.1.7. Cô đặc . 223.1.8. Phối trộn . 233.1.9. Rót . 243.1.10. Tạo đông . 253.1.11. Chuẩn bị syrup . 263.1.11.1.1. Nấu syrup . 263.1.11.1.2. Lọc syrup . 263.2. Quy trình công nghệ 2 . 273.2.1. Phối trộn . 274. SO SÁNH HAI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 275. SẢN PHẨM . 285.1. Mô tả . 285.2. Chỉ tiêu chất lượng . 286. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM PIDOLATE ĐẾN ĐỘ BỀN GEL CỦA JAM . 306.1. Giới thiệu . 306.2. Chuẩn bị mẫu . 316.3. Kết quả và thảo luận . 326.4. Kết luận . 357. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 35

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 4

1. NGUYÊN LIỆU . 4

1.1. Sầu riêng . 4

1.1.1. Phân loại thực vật . 4

1.1.2. Tính chất vật lý . 7

1.1.3. Thành phần hóa học . 8

1.1.4. Tiêu chuẩn lựa chọn . 10

1.2. Pectin . 11

1.3. Acid citric . 12

1.4. Nước . 13

1.5. Đường . 14

1.6. Acid sorbic và muối sorbate . 15

2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 16

2.1. Quy trình công nghệ 1 . 16

2.2. Quy trình công nghệ 2 . 17

3. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 18

3.1. Quy trình công nghệ 1 . 18

3.1.1. Lựa chọn . 18

3.1.2. Rửa . 18

3.1.3. Tách thịt quả . 18

3.1.4. Chần . 19

3.1.5. Chà . 20

3.1.6. Phối trộn . 21

3.1.7. Cô đặc . 22

3.1.8. Phối trộn . 23

3.1.9. Rót . 24

3.1.10. Tạo đông . 25

3.1.11. Chuẩn bị syrup . 26

3.1.11.1.1. Nấu syrup . 26

3.1.11.1.2. Lọc syrup . 26

3.2. Quy trình công nghệ 2 . 27

3.2.1. Phối trộn . 27

4. SO SÁNH HAI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ . 27

5. SẢN PHẨM . 28

5.1. Mô tả . 28

5.2. Chỉ tiêu chất lượng . 28

6. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ: ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM PIDOLATE ĐẾN ĐỘ

BỀN GEL CỦA JAM . 30

6.1. Giới thiệu . 30

6.2. Chuẩn bị mẫu . 31

6.3. Kết quả và thảo luận . 32

6.4. Kết luận . 35

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY