Đề tài Sản xuất GOS từ lactose

MỤC LỤC:PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU ĐƯỜNG LACTOSE: . 41.1. Công thức cấu tạo và tính chất vật lý : . 41.2. Sản phẩm lactose trên thị trường : . 5PHẦN 2: ENZYM β-GALACTOSIDASE . 52.1. Giới thiệu chung: . 52.2. Các phương pháp cố định enzyme: . 82.3. Cố định enzym trên cotton . 11PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . . 143.1. Sơ đồ khối: . . 143.3 So sánh 2 qui trình: . 31PHẦN 4: SẢN PHẨM . . 324.1. Giới thiệu chung: . . 324.2. Chỉ tiêu chất lượng: . 344.3. Chức năng và ứng dụng: . 354.4. Hướng phát triển ứng dụng của GOS trong công nghệ thực phẩm: . 36PHẦN 5: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ: . 36PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41

MỤC LỤC:

PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU ĐƯỜNG LACTOSE: . 4

1.1. Công thức cấu tạo và tính chất vật lý : . 4

1.2. Sản phẩm lactose trên thị trường : . 5

PHẦN 2: ENZYM β-GALACTOSIDASE . 5

2.1. Giới thiệu chung: . 5

2.2. Các phương pháp cố định enzyme: . 8

2.3. Cố định enzym trên cotton . 11

PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ . . 14

3.1. Sơ đồ khối: . . 14

3.3 So sánh 2 qui trình: . 31

PHẦN 4: SẢN PHẨM . . 32

4.1. Giới thiệu chung: . . 32

4.2. Chỉ tiêu chất lượng: . 34

4.3. Chức năng và ứng dụng: . 35

4.4. Hướng phát triển ứng dụng của GOS trong công nghệ thực phẩm: . 36

PHẦN 5: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ: . 36

PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY