Đề tài Sản xuất chế phẩm enzym amylase từ môi trường lỏng

MỤC LỤC1. GIỚI THIỆU CHUNG . 4 2. ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI . 42.1 Định nghĩa . 42.2 Phân loại . 42.2.1 α – amylase . 52.2.2 β – amylase . 72.2.3 Glucoamylase . 82.2.4 Một số amylase khác . 103. NGUỒN THU NHẬN ENZYME AMYLASE . 123.1 Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật . 123.2 Thu nhận enzyme từ nguồn vi sinh vật . 134. SẢN XUẤT CHẾ PHẨM AMYLASE TỪ MÔI TRƯỜNG LỎNG . 13A. Sơ đồ quy trình công nghệ . 14B. Giải thích quy trình . 15 4.1 Chọn giống vi sinh vật . 154.2 Nhân giống vi sinh vật . 164.2.1 Môi trường nhân giống . 164.2.2 Phương pháp và điều kiện nhân giống . 164.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống . 174.2.4 Thiết bị nhân giống . 174.3 Chuẩn bị môi trường lên men . 184.4 Tiệt trùng môi trường . 194.4.1 Mục đích . 194.4.2 Những biến đổi trong quá trình tiệt trùng . 194.4.3 Thiết bị . 194.5 Lên men sinh tổng hợp enzyme . 204.5.1 Mục đích . 204.5.2 Các biến đổi xảy ra trong quá trình lên men . 204.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men . 214.5.4 Thiết bị . 224.6 Ly tâm thu nhận chế phẩm enzyme thô . 244.7 Tách và tinh sạch enzyme . 254.7.1 Siêu lọc . 254.7.2 Tinh sạch enzyme bằng phương pháp lọc gel . 27 4.8 Sấy . 325. CHẾ PHẨM AMYLASE . 345.1 Yêu cầu chế phẩm enzyme amylase trong công nghiệp . 345.2 Các dạng chế phẩm enzyme . 355.3 Một số chế phẩm amylase thương mại . 356. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 386 α – amylase Bacillus subtilis . 386.2 Sản xuất enzyme amylase từ nấm mốc Aspergillus niger theo phương pháp nuôi cấy bề sâu từ hai nguồn nước thải trong công nghiệp thực phẩm . 437. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU CHUNG . 4

2. ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI . 4

2.1 Định nghĩa . 4

2.2 Phân loại . 4

2.2.1 α – amylase . 5

2.2.2 β – amylase . 7

2.2.3 Glucoamylase . 8

2.2.4 Một số amylase khác . 10

3. NGUỒN THU NHẬN ENZYME AMYLASE . 12

3.1 Thu nhận enzyme từ nguồn thực vật . 12

3.2 Thu nhận enzyme từ nguồn vi sinh vật . 13

4. SẢN XUẤT CHẾ PHẨM AMYLASE TỪ MÔI TRƯỜNG LỎNG . 13

A. Sơ đồ quy trình công nghệ . 14

B. Giải thích quy trình . 15

4.1 Chọn giống vi sinh vật . 15

4.2 Nhân giống vi sinh vật . 16

4.2.1 Môi trường nhân giống . 16

4.2.2 Phương pháp và điều kiện nhân giống . 16

4.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống . 17

4.2.4 Thiết bị nhân giống . 17

4.3 Chuẩn bị môi trường lên men . 18

4.4 Tiệt trùng môi trường . 19

4.4.1 Mục đích . 19

4.4.2 Những biến đổi trong quá trình tiệt trùng . 19

4.4.3 Thiết bị . 19

4.5 Lên men sinh tổng hợp enzyme . 20

4.5.1 Mục đích . 20

4.5.2 Các biến đổi xảy ra trong quá trình lên men . 20

4.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men . 21

4.5.4 Thiết bị . 22

4.6 Ly tâm thu nhận chế phẩm enzyme thô . 24

4.7 Tách và tinh sạch enzyme . 25

4.7.1 Siêu lọc . 25

4.7.2 Tinh sạch enzyme bằng phương pháp lọc gel . 27

4.8 Sấy . 32

5. CHẾ PHẨM AMYLASE . 34

5.1 Yêu cầu chế phẩm enzyme amylase trong công nghiệp . 34

5.2 Các dạng chế phẩm enzyme . 35

5.3 Một số chế phẩm amylase thương mại . 35

6. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ . 38

6 α – amylase Bacillus subtilis . 38

6.2 Sản xuất enzyme amylase từ nấm mốc Aspergillus niger theo phương

pháp nuôi cấy bề sâu từ hai nguồn nước thải trong công nghiệp thực phẩm . 43

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY