Đề tài Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử và giải pháp phòng tránh

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu 1

Chương I: Tổng quan về hợp đồng điện tử và rủi ro trong 3

giao kết hợp đồng điện tử 3

I. Thương mại điện tử và hợp đồng điện tử 3

1. Khái niệm và đặc điểm của thương mại điện tử 3

1.1. Khái niệm thương mại điện tử 3

1.2. Đặc điểm của thương mại điện tử 4

2. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng điện tử 5

2.1. Khái niệm về hợp đồng điện tử 5

2.2. Đặc điểm của hợp đồng điện tử 6

II. Giao kết hợp đồng điện tử và những rủi ro phát sinh 9

1.Giao kết hợp đồng điện tử 9

1.1. Khái niệm giao kết hợp đồng điện tử 9

1.2. Chủ thể của hợp đồng điện tử 10

1.3. Hình thức hợp đồng điện tử 11

1.4. Thời gian và địa điểm giao kết hợp đồng điện tử 15

1.5. Nội dung của hợp đồng điện tử 18

1.6. Chữ ký điện tử và bằng chứng về hợp đồng điện tử 21

2. Rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 23

2.1. Khái niệm rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử 23

2.2. Phân loại rủi ro 23

2.3. Tác động của những rủi ro trong khâu giao kết hợp đồng điện tử đến việc thực hiện hợp đồng điện tử và những rủi ro phát sinh do thực hiện hợp đồng điện tử 31

Chương II: Thực trạng giao kết hợp đồng điện tử và những rủi ro thường gặp trong giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam 32

I. Thực trạng khung pháp lý về giao kết hợp đồngt ở Việt Nam 32

1. Những thuận lợi 32

1.1. Đã ban hành Luật Giao dịch điện tử năm 2005-đạo luật cơ bản đầu tiên của Việt Nam điều chỉnh giao kết hợp đồng điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho giao kết hợp đồng điện tử. 32

1.2. Đã kịp thời ban hành các văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Giao dịch điện tử năm 2005 33

1.3. Nhiều quy định cụ thể về giao kết hợp đồng điện tử đã từng bước hình thành. 36

2. Những bất cập 40

2.1. Những quy định hướng dẫn giao kết hợp đồng điện tử chưa đầy đủ, chưa cụ thể 40

2.2. Thiếu quy định cụ thể về xử lý các hành vi gian lận trong giao kết hợp đồng điện tử ở Việt Nam 41

2.3. Chưa có quy định cụ thể về hướng dẫn giải quyết tranh chấp liên quan đến giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử. 42

3. Thực trạng giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam và những rủi ro phát sinh 43

3.1. Thực trạng giao kết hợp đồng điện tử tại Việt Nam. 43

3.2. Những khó khăn, yếu kém và nguyên nhân 53

3.3. Những rủi ro phát sinh từ giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 55

Chương III Giải pháp phòng tránh rủi ro khi giao kết hợp đồng điện tử ở Việt Nam 58

I. Dự báo về tình hình giao kết hợp đồng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới và khả năng phát sinh những rủi ro. 58

1. Cơ sở dự báo 58

1.1. Xu hướng phát triển của TMĐT trên thế giới 58

1.2. Xu hướng phát triển của TMĐT ở Việt Nam 59

1.3. Việt Nam gia nhập WTO giúp Việt Nam dễ dàng giao kết hợp đồng điện tử với 150 nước thành viên. 61

II. Giải pháp phòng tránh rủi ro trong giao kết hợp đồng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới 62

1. Nhóm giải pháp vĩ mô 62

1.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giao kết hợp đồng điện tử 62

1.2. Nhóm giải pháp về đào tạo đội ngũ, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và khuyến khích việc giao kết hợp đồng điện tử giữa các doanh nghiệp. 66

2. Nhóm biện pháp vi mô 69

2.1. Đối với doanh nghiệp 69

2.2. Giải pháp từ phía người tiêu dùng 74

3. Các giải pháp khác 81

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY