Đề tài Rơle số bảo vệ cách điện

MỤC LỤC 1CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ VÀ NHIỆM VỤ THƯ 3I. Đặt vấn đề 3II. Các nhiệm vụ , chức năng của rơle số bảo vệ cách điện: 3III.Nhiệm vụ cụ thể của Rơle số bảo vệ cách điện cho một động cơ tại nhà máy phân đạm Hà Bắc 4CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ RƠLE SỐ 5I. Tổng quan về sự phát triển của Rơle số 5II. Các chức năng của rơle số 62.1 .Chức năng đo lường : 62.2. Chức năng lấy mẫu và canh sự cố 72.3. Chức năng bảo vệ rơle và ghi chép sự cố 72.4. Chức năng chống sự cố 72.5. Chức năng tự động đóng lại 82.6. Chức năng giao tiếp với người dùng 8III. Các chủng loại Rơle thành bộ ngày nay 83.1.Đường đây truyền tải 83.2. Đường dây phân phối 93.3. Bảo vệ máy biến áp 93.4. Bảo vệ môtơ 9CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔNG QUÁT 10I.Phương hướng giải quyết vấn đề 10II.Giới thiệu về một số vi mạch dùng trong thiết bị 162.1 Vi điều khiển 89C52 162.3 Đồng hồ thời gian thực DS12887 34CHƯƠNG 4:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT 41I.Tính toán thiết kế mạch đo: 41II .Mạch số hoá: 43III. Hiển thị kết quả đo: 45IV. Bàn phím chức năng 49V. EEPRROM 53VI. Ghép nối máy tính. 53CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 56I. Lưu đồ thuật toán cho vi điều khiển: 561. Lưu đồ thuật toán cho chương trình khởi tạo: 562. Lưu đồ chương trình phục vụ ngắt phím: 573. Lưu đồ chương trình phục vụ phím FUNC: 584. Lưu đồ chương trình phục vụ phím INC: 596. Lưu đồ chương trình phục vụ phím OK: 617. Chương trình phục vụ ngắt RTC 628. Chương trình phục vụ ngắt truyền tin 63 II.thiết kế giao diện trên PC bằng Visual Basic: 1. Giao diện.2. lưu đồ chương trình nhận bản tin của máy tính.CHƯƠNG 6: CHẠY THỬ, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỤ LỤC:I. Chương trình phần mềm cho vi điều khiển của Rơle số bảo vệ cách điện.II. Chương trình phần mềm cho Giao diện trên PC với rơle cách điện.III. Tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ VÀ NHIỆM VỤ THƯ 3

I. Đặt vấn đề 3

II. Các nhiệm vụ , chức năng của rơle số bảo vệ cách điện: 3

III.Nhiệm vụ cụ thể của Rơle số bảo vệ cách điện cho một động cơ tại nhà máy phân đạm Hà Bắc 4

CHƯƠNG 2:TỔNG QUAN VỀ RƠLE SỐ 5

I. Tổng quan về sự phát triển của Rơle số 5

II. Các chức năng của rơle số 6

2.1 .Chức năng đo lường : 6

2.2. Chức năng lấy mẫu và canh sự cố 7

2.3. Chức năng bảo vệ rơle và ghi chép sự cố 7

2.4. Chức năng chống sự cố 7

2.5. Chức năng tự động đóng lại 8

2.6. Chức năng giao tiếp với người dùng 8

III. Các chủng loại Rơle thành bộ ngày nay 8

3.1.Đường đây truyền tải 8

3.2. Đường dây phân phối 9

3.3. Bảo vệ máy biến áp 9

3.4. Bảo vệ môtơ 9

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔNG QUÁT 10

I.Phương hướng giải quyết vấn đề 10

II.Giới thiệu về một số vi mạch dùng trong thiết bị 16

2.1 Vi điều khiển 89C52 16

2.3 Đồng hồ thời gian thực DS12887 34

CHƯƠNG 4:TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT 41

I.Tính toán thiết kế mạch đo: 41

II .Mạch số hoá: 43

III. Hiển thị kết quả đo: 45

IV. Bàn phím chức năng 49

V. EEPRROM 53

VI. Ghép nối máy tính. 53

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 56

I. Lưu đồ thuật toán cho vi điều khiển: 56

1. Lưu đồ thuật toán cho chương trình khởi tạo: 56

2. Lưu đồ chương trình phục vụ ngắt phím: 57

3. Lưu đồ chương trình phục vụ phím FUNC: 58

4. Lưu đồ chương trình phục vụ phím INC: 59

6. Lưu đồ chương trình phục vụ phím OK: 61

7. Chương trình phục vụ ngắt RTC 62

8. Chương trình phục vụ ngắt truyền tin 63

II.thiết kế giao diện trên PC bằng Visual Basic:

1. Giao diện.

2. lưu đồ chương trình nhận bản tin của máy tính.

CHƯƠNG 6: CHẠY THỬ, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

PHỤ LỤC:

I. Chương trình phần mềm cho vi điều khiển của Rơle số bảo vệ cách điện.

II. Chương trình phần mềm cho Giao diện trên PC với rơle cách điện.

III. Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY