Đề tài Quyền và nghĩa vụ của người lao động theo qui định của pháp luật Việt Nam

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG I: Nội dung của quan hệ pháp luật lao động 2

I. Quyền và nghĩa vụ của người lao động: 2

II. Khách thể của quan hệ pháp luật lao động: 3

CHƯƠNG II: Quyền và nghĩa vụ của người lao động 4

I. Người lao động có các quền cơ bản sau: 4

1. Người lao động được trả lương theo số và chất lượng lao động: 4

2. Người lao động được đảm bảo an toàn trong khi làm việc: 5

3. Người lao động được bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước: 7

4. Người lao động được nghỉ ngơi theo pháp luật quy định và theo thoả thuận giữa các bên: 8

5. Người lao động có quyền được thành lập hoặc gia nhập tổ chức công đoàn: 8

II. Nghĩa vụ mà người lao động phải thực hiện: 9

1. Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và chấp hành kỷ luật lao động: 9

2. Người lao động phải tuân thủ sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động: 11

Kết luận 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY