Đề tài Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng Công thương Việt Nam – VIETINBANK

Chấm điểm các tiêu chí phi tài chính của doanh nghiệp/HTX theo các phụ lục sau:- PL 05.1: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ.- PL 05.2: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lí.- PL 05.3: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí uy tín trong giao dịch với ngân hàng.- PL 05.4: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh.- PL 05.5: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí đặc điểm hoạt động khác.Sau khi hoàn tất việc chấm điểm theo các phụ lục trên, tiến hành tổng hợp điểm các tiêu chí phi tài chính dựa trên kết quả chấm điểm ở các bảng PL 05.1→PL05.5 và bảng PL 05.6 “Bảng trọng số áp dụng cho các chỉ tiêu phi tài chính”Việc đánh giá các tiêu chí phi tài chính sử dụng trong các bảng trên áp dụng theo hướng dẫn tại phụ lục 11

Chấm điểm các tiêu chí phi tài chính của doanh nghiệp/HTX theo các phụ lục sau:

- PL 05.1: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ.

- PL 05.2: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí năng lực và kinh nghiệm quản lí.

- PL 05.3: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí uy tín trong giao dịch với ngân hàng.

- PL 05.4: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí môi trường kinh doanh.

- PL 05.5: Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí đặc điểm hoạt động khác.

Sau khi hoàn tất việc chấm điểm theo các phụ lục trên, tiến hành tổng hợp điểm các tiêu chí phi tài chính dựa trên kết quả chấm điểm ở các bảng PL 05.1→PL05.5 và bảng PL 05.6 “Bảng trọng số áp dụng cho các chỉ tiêu phi tài chính”

Việc đánh giá các tiêu chí phi tài chính sử dụng trong các bảng trên áp dụng theo hướng dẫn tại phụ lục 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY