Đề tài Quy trình công nghệ chế tạo gia công một đoạn cần

Phụ lục:I giới thiệu về vị trí môn học và đề tài cần thực hiện1. vị trí môn học2. giới thiệu về cần trục ôtô tadano3. giới thiệu về kết cấu thép cần, cần thực hiệnII. quy trình công nghệ chế tạo gia công một đoạn cần 1. chọn vật liêụ chế tạo kết cấu thép cần2. các số liệu cơ bản3. yêu cầu kỹ thuật4. trình tự các nguyên công gia công dầm4.1 nguyên công 14.1.1 vệ sinh ga đặc4.1.2 lấy dấu 4.1.3 cắt tạo hình4.1.4 gia công mép sao khi cắt4.2 nguyên công 2 chuẩn bị mép hàn và đồgá4.2.1 chuẩn bị mép hàn4.2.2 chuẩn bị đồ gá4.3 nguyên công 3 gá lắp4.3.1 ga lắp4.3.2 hàn nối tấm thành4.3.3 hàn nối tấm biên trên4.3.4 hàn nối tấm biên dưới 4.4 nguyên công4 hàn liên kết tấm biên và tấm thành4.4.1 hàn tấm thành vào tấm biên trên4.4.2 hàn phần liên kết tấm biên trên và phần cylanh thuỷ lực4.4.3 hàn tấm thành vào tấm biên dưới5 một số yêu cầu sao khi hàn

Phụ lục:

I giới thiệu về vị trí môn học và đề tài cần thực hiện

1. vị trí môn học

2. giới thiệu về cần trục ôtô tadano

3. giới thiệu về kết cấu thép cần, cần thực hiện

II. quy trình công nghệ chế tạo gia công một đoạn cần

1. chọn vật liêụ chế tạo kết cấu thép cần

2. các số liệu cơ bản

3. yêu cầu kỹ thuật

4. trình tự các nguyên công gia công dầm

4.1 nguyên công 1

4.1.1 vệ sinh ga đặc

4.1.2 lấy dấu

4.1.3 cắt tạo hình

4.1.4 gia công mép sao khi cắt

4.2 nguyên công 2 chuẩn bị mép hàn và đồgá

4.2.1 chuẩn bị mép hàn

4.2.2 chuẩn bị đồ gá

4.3 nguyên công 3 gá lắp

4.3.1 ga lắp

4.3.2 hàn nối tấm thành

4.3.3 hàn nối tấm biên trên

4.3.4 hàn nối tấm biên dưới

4.4 nguyên công4 hàn liên kết tấm biên và tấm thành

4.4.1 hàn tấm thành vào tấm biên trên

4.4.2 hàn phần liên kết tấm biên trên và phần cylanh thuỷ lực

4.4.3 hàn tấm thành vào tấm biên dưới

5 một số yêu cầu sao khi hàn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY