Đề tài Quy tắc trợ cấp nông nghiệp của WTO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam khi gia nhập WTO

MỤC LỤCBẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU 2NỘI DUNG 41.Quy định nông nghiệp của WTO và vấn đề trợ cấp nông nghiệp 41.1.Những quy định của WTO về trợ cấp nông nghiệp 41.1.1.Quy định về trợ cấp 41.1.2. Quy định về trợ cấp nông nghiệp 41.2. Những cam kết của Việt Nam về trợ cấp nông nghiệp trong quá trình gia nhập WTO 61.3. Một số lưu ý khi áp dụng trợ cấp nông nghiệp trong điều kiện gia nhập WTO 72. Thực trạng trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay 92.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp và trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam 92.1.1. Tình hình phát triển nông nghiệp của Việt Nam 92.1.2. Chính sách trợ cấp 112.1.3. Chính sách hỗ trợ 112.2. Một số vấn đề đặt ra đối với trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam 142.2.1.Chính sách hỗ trợ xuất khẩu và trợ cấp trong nước còn nhiều điểm chưa phù hợp 142.2.2.Mức độ cam kết cao 152.2.3. Đối mặt với sự bảo hộ lớn về nông nghiệp của các nước. 162.2.4. Mức trợ cấp thấp 182.2.5. Đối mặt với sự mất giá của hàng nông sản xuất khẩu 183. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ cấp đối với nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 203.1.Kiến nghị 203.2.Giải pháp 21KẾT LUẬN 25DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

MỤC LỤC

BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 4

1.Quy định nông nghiệp của WTO và vấn đề trợ cấp nông nghiệp 4

1.1.Những quy định của WTO về trợ cấp nông nghiệp 4

1.1.1.Quy định về trợ cấp 4

1.1.2. Quy định về trợ cấp nông nghiệp 4

1.2. Những cam kết của Việt Nam về trợ cấp nông nghiệp trong quá trình gia nhập WTO 6

1.3. Một số lưu ý khi áp dụng trợ cấp nông nghiệp trong điều kiện gia nhập WTO 7

2. Thực trạng trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay 9

2.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp và trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam 9

2.1.1. Tình hình phát triển nông nghiệp của Việt Nam 9

2.1.2. Chính sách trợ cấp 11

2.1.3. Chính sách hỗ trợ 11

2.2. Một số vấn đề đặt ra đối với trợ cấp nông nghiệp ở Việt Nam 14

2.2.1.Chính sách hỗ trợ xuất khẩu và trợ cấp trong nước còn nhiều điểm chưa phù hợp 14

2.2.2.Mức độ cam kết cao 15

2.2.3. Đối mặt với sự bảo hộ lớn về nông nghiệp của các nước. 16

2.2.4. Mức trợ cấp thấp 18

2.2.5. Đối mặt với sự mất giá của hàng nông sản xuất khẩu 18

3. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ cấp đối với nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO 20

3.1.Kiến nghị 20

3.2.Giải pháp 21

KẾT LUẬN 25

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY