Đề tài Quy hoạch và cải tạo lưới điện xã Đại Đồng Huyện Văn Lam tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 31.1 Đặc điểm tự nhiên – phát triển kinh tế xã hội 31.2 Định hướng phát triển đến năm 2015 4CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MẠNG ĐIỆN XÃ ĐẠI ĐỒNG HUYỆN VĂN LÂM 1. NGUỒN ĐIỆN 52. LƯỚI ĐIỆN 52.1. Trạm biến áp Đồng Xá 52.2. Trạm biến áp Đại Từ 2 và trạm biến áp Đại Từ 1 62.3. Xây dựng đồ thị phụ tải điển hình 62.4. Xác định các tham số của dồ thị phụ tải 113.TÍNH TOÁN PHỤ TẢI HIỆN TẠI CỦA XÃ ĐẠI ĐỒNG 113.1.Cơ sở lý thuyết 113.2. Tính toán phụ tải sinh hoạt 153.3. Tính toán phụ tải sản xuất tiểu thủ công nghiệp 203.4. Tính toán phụ tải công cộng 253.5 Tổng hợp phụ tải .293.6. Đánh giá chất lượng điện trên lưới điện 383.6.1 Đánh giá chất lượng điện áp tại thanh cái TBATT 403.7. Đánh giá mức độ đối xứng trên lưới điện 46CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HAO TỔN CÔNG SUẤT, HAO TỔN ĐIỆN ÁP, HAO TỔN ĐIỆN NĂNG CỦA LƯỚI ĐIỆN 521. ĐÁNH GIÁ HAO TỔN ĐIỆN ÁP TRÊN LƯỚI 522. ĐÁNH GIÁ HAO TỔN ĐIỆN NĂNG CỦA MẠNG HẠ ÁP 542.1. Hao tổn điện năng trong máy biến áp 542.2. Hao tổn điện năng trên đường dây 55CHƯƠNG IV: DỰ BÁO NHU CẦU ĐIÊN VÀ PHÂN VÙNG PHỤ TẢI 624.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHỤ TẢI 624.2. DỰ BÁO PHỤ TẢI CỦA XÃ ĐẠI ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015 644.2.1. Dự báo phụ tải sinh hoạt 644.3. TÍNH TOÁN PHỤ TẢI DỰ BÁO NĂM 2015 684.3.1 Dự báo phụ tải sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 714.3.2. Dự báo phụ tải công cộng 734.3.3 Tổng hợp phụ tải dự báo năm 2015 78CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN 845.1. CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO 845.1.1. Chọn máy biến áp 845.1.2. Đề suất phương án cải tạo lưới điện xã Đại Đồng 845.2. TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN 865.2.1 . Tổn thất điện áp cho phép của lưới điện hạ áp 865.2.2. Tính tiết diện dây dẫn cho của lưới điện hạ áp 90KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 981. KẾT LUẬN 982. ĐỀ NGHỊ 99TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 3

1.1 Đặc điểm tự nhiên – phát triển kinh tế xã hội 3

1.2 Định hướng phát triển đến năm 2015 4

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MẠNG ĐIỆN XÃ ĐẠI ĐỒNG HUYỆN VĂN LÂM

1. NGUỒN ĐIỆN 5

2. LƯỚI ĐIỆN 5

2.1. Trạm biến áp Đồng Xá 5

2.2. Trạm biến áp Đại Từ 2 và trạm biến áp Đại Từ 1 6

2.3. Xây dựng đồ thị phụ tải điển hình 6

2.4. Xác định các tham số của dồ thị phụ tải 11

3.TÍNH TOÁN PHỤ TẢI HIỆN TẠI CỦA XÃ ĐẠI ĐỒNG 11

3.1.Cơ sở lý thuyết 11

3.2. Tính toán phụ tải sinh hoạt 15

3.3. Tính toán phụ tải sản xuất tiểu thủ công nghiệp 20

3.4. Tính toán phụ tải công cộng 25

3.5 Tổng hợp phụ tải .29

3.6. Đánh giá chất lượng điện trên lưới điện 38

3.6.1 Đánh giá chất lượng điện áp tại thanh cái TBATT 40

3.7. Đánh giá mức độ đối xứng trên lưới điện 46

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HAO TỔN CÔNG SUẤT, HAO TỔN ĐIỆN ÁP,

HAO TỔN ĐIỆN NĂNG CỦA LƯỚI ĐIỆN 52

1. ĐÁNH GIÁ HAO TỔN ĐIỆN ÁP TRÊN LƯỚI 52

2. ĐÁNH GIÁ HAO TỔN ĐIỆN NĂNG CỦA MẠNG HẠ ÁP 54

2.1. Hao tổn điện năng trong máy biến áp 54

2.2. Hao tổn điện năng trên đường dây 55

CHƯƠNG IV: DỰ BÁO NHU CẦU ĐIÊN VÀ PHÂN VÙNG PHỤ TẢI 62

4.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHỤ TẢI 62

4.2. DỰ BÁO PHỤ TẢI CỦA XÃ ĐẠI ĐỒNG ĐẾN NĂM 2015 64

4.2.1. Dự báo phụ tải sinh hoạt 64

4.3. TÍNH TOÁN PHỤ TẢI DỰ BÁO NĂM 2015 68

4.3.1 Dự báo phụ tải sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 71

4.3.2. Dự báo phụ tải công cộng 73

4.3.3 Tổng hợp phụ tải dự báo năm 2015 78

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH LƯỚI ĐIỆN 84

5.1. CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO 84

5.1.1. Chọn máy biến áp 84

5.1.2. Đề suất phương án cải tạo lưới điện xã Đại Đồng 84

5.2. TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN 86

5.2.1 . Tổn thất điện áp cho phép của lưới điện hạ áp 86

5.2.2. Tính tiết diện dây dẫn cho của lưới điện hạ áp 90

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 98

1. KẾT LUẬN 98

2. ĐỀ NGHỊ 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY