Đề tài Quy hoạch phát triển thương mại ở nước ta hiện nay – những vấn đề lý luận và thực tiễn

Quy hoạch thương mại là cầu nối giữa chiến lược thương mại và kế hoạch thương mại. Chiến lược thương mại có vai trò hết sức to lớn đối với hoạt động quản lý thương mại của đất nước. Một chiến lược đúng đắn có thể giúp cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế có tầm nhìn xa trông rộng, biết được các mục tiêu thương mại cần đạt được, biết khó khăn và thử thách phía trước, biết được tiềm năng nội lực để từ đó có sự điều chỉnh, phối hợp, tập trung các nguồn lực thực hiện các mục tiêu đề ra. Quy hoạch thương mại ( QHTM) là sự cụ thể hoá của chiến lược thương mại cả về mục tiêu cần đạt tới và các giải pháp thực hiện. Về bản chất, quy hoạch và chiến lược giống nhau ở điểm xác định và lựa chọn mục tiêu và giải pháp. Tuy nhiên, quy hoạch là sự cụ thể hoá chiến lược thành các mốc, các điểm, các trung tâm giao lưu hàng hoá dịch vụ theo quy luật vận động của cung và cầu và xu hướng phát triển kinh tế – xã hội. Phải đồng bộ giữa mục tiêu và giải pháp. Xác định mục tiêu đã khó song tìm giải pháp đúng không phải dễ. Mục tiêu đặt ra là phải có giải pháp kèm theo thì chiến lược và quy hoạch mới có tính khả thi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY