Đề tài Quản trị chiến lược ở Tập đoàn bưu chính Viễn Thông Việt Nam VNPT

Phụ Lục CHƯƠNG I : Một số lí luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược trang1.Những lí luận cơ bản về chiến lược kinh doanh1.1 Những quan điểm về chiến lược kinh doanh .1 1.2 Khái niệm về chiến lược kinh doanh 21.3 Vai trò của quản trị kinh doanh 32.Quản trị chiến lược kinh doanh .32.1 Khái niệm về quản trị chiến lược .42.2 Tầm quan trọng của quản trị chiến lược .42.3 Các cấp quản trị chiến lược .6 2.3.1 chiến lược cấp doanh nghiệp 6 2.3.2 chiến lược cấp cơ sở .9 2.3.3 chiến lược cấp chức năng 102.4 Quá trình quản trị chiến lược .112.4.1 Lựa chọn chiến lược .112.4.2 Tổ chức thực hiện chiến lược .122.4.3 Kiểm tra đánh giá điều chỉnh chiến lược 13Chương II: Thực trạng về quản trị chiến lược của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT 1 .Giới thiệu khái quát về tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam VNPT 141.1 Quá trình hình thành 141.2 CƠ cấu tổ chức .161.3 Đặc điểm sản phẩm BCVT 171.4 Một số kết quả đạt được từ năm 2006-2010 .2. Đánh giá thực trạng thực hiện công tác quản trị chiến lược của VNPT giai đoạn 2006-2010 .2.1 Đánh giá về xây dựng chiến lược .192.2 Đánh giá về thực hiện chiến lược .272.3 Kiểm tra điều chỉnh chiến lược .28Thuận lợi khó khăn 30Kiến nghị 32

Phụ Lục

CHƯƠNG I : Một số lí luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược trang

1.Những lí luận cơ bản về chiến lược kinh doanh

1.1 Những quan điểm về chiến lược kinh doanh .1

1.2 Khái niệm về chiến lược kinh doanh 2

1.3 Vai trò của quản trị kinh doanh 3

2.Quản trị chiến lược kinh doanh .3

2.1 Khái niệm về quản trị chiến lược .4

2.2 Tầm quan trọng của quản trị chiến lược .4

2.3 Các cấp quản trị chiến lược .6

2.3.1 chiến lược cấp doanh nghiệp 6

2.3.2 chiến lược cấp cơ sở .9

2.3.3 chiến lược cấp chức năng 10

2.4 Quá trình quản trị chiến lược .11

2.4.1 Lựa chọn chiến lược .11

2.4.2 Tổ chức thực hiện chiến lược .12

2.4.3 Kiểm tra đánh giá điều chỉnh chiến lược 13

Chương II: Thực trạng về quản trị chiến lược của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT 1 .Giới thiệu khái quát về tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam VNPT 14

1.1 Quá trình hình thành 14

1.2 CƠ cấu tổ chức .16

1.3 Đặc điểm sản phẩm BCVT 17

1.4 Một số kết quả đạt được từ năm 2006-2010 .

2. Đánh giá thực trạng thực hiện công tác quản trị chiến lược của VNPT giai đoạn 2006-2010 .

2.1 Đánh giá về xây dựng chiến lược .19

2.2 Đánh giá về thực hiện chiến lược .27

2.3 Kiểm tra điều chỉnh chiến lược .28

Thuận lợi khó khăn 30

Kiến nghị 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY