Đề tài Quản lý thu chi của hợp tác xã

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 21.1 Khảo sát nơi thực tập 21.2 Giới thiệu đề tài 3CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 42.1 - Khảo sát thưc tế 42.2 Khảo sát thực tế về thu chi của hợp tác xã 72.3 Một số đề xuất trong nghiệp vụ quản lý 92.4 Các giải pháp đưa ra về mặt kỹ thuật 11CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 123.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 123.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 13CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ 26THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 264.1. Lý thuyết cơ sở dữ liệu 264.2 Mô hình thực thể liên kết 274.3 Mô hình quan hệ 304.4 Chi tiết các bảng 31CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 375.1 Giới thiếu về công cụ sử dụng trong chương trình 375.2 Giao diện và các chức năng của chương trình 41KẾT LUẬN 59TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2

1.1 Khảo sát nơi thực tập 2

1.2 Giới thiệu đề tài 3

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 4

2.1 - Khảo sát thưc tế 4

2.2 Khảo sát thực tế về thu chi của hợp tác xã 7

2.3 Một số đề xuất trong nghiệp vụ quản lý 9

2.4 Các giải pháp đưa ra về mặt kỹ thuật 11

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12

3.1 Biểu đồ phân cấp chức năng 12

3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 13

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ 26

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 26

4.1. Lý thuyết cơ sở dữ liệu 26

4.2 Mô hình thực thể liên kết 27

4.3 Mô hình quan hệ 30

4.4 Chi tiết các bảng 31

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 37

5.1 Giới thiếu về công cụ sử dụng trong chương trình 37

5.2 Giao diện và các chức năng của chương trình 41

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY