Đề tài Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở Việt Nam

Lời mở đầu 1

Chương1: cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về thị trường bất động sản 3

1.1 Thị trường bất động sản và vai trò của nó trong nền kinh tế 3

1 .1.1 Khái niệm và phân loại thị trường bất động sản: 3

1.1.2 Đặc điểm của thị trường bất động sản: 4

1.1.3 vai trò của thị trường bất động sản: 5

1.2 Quản lý về nhà nước 7

1.2.1 khái niệm về quản lý nhà nước về thị trường bất động sản: 7

1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về thị trường bất động sản: 7

1.2.3 Yêu cầu và nội dung của quản lý nhà nước về thị trường bất động sản: 8

1.3 các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thị trường bất động sản: 9

Chương2: thực trạng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở Việt Nam 11

2.1 thực trạng về thị trường bất động sản: 11

2. 2 thực trạng quản lý nhà nước trong thị trường bất động sản hiện nay 13

2.2.1 những biện pháp và định hướng phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh và bền vững: 14

2.2.2 các chính sách tín dụng của nhà nước đối với thị trường bất động sản: 14

2.2.3 các chính sách và thủ tục của nhà nước liên quan đến sàn giao dịch bất động sản: 15

2.2.4 Các giải pháp của chính phủ để cho người dân có thu nhập thấp và trung bình tiếp cận và mua được nhà ở 15

2.2.5 Quản lý nhà nước về đăng ký bất động sản còn nhiều bất cập 16

2.2.6 Một số vấn đề nổi bật khác trong công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: 17

2.3 nhận xét và đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản hiện nay. 18

2.3.1 Một số thành tựu đạt được trong công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản hiện nay: 18

2.3.2 những tồn tại trong thực trạng quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay: 21

Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trong thời gian tới: 26

3.1 Tạo dựng một hệ thống luật pháp hoàn chỉnh, đồng bộ tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất là cơ sở văn bản nhất: 26

3.2 phải phân định rõ trách nhiệm đi đôi với quyền hạn của cơ quan quản lý thị trường bất động sản là mấu chốt để thống nhất nội dung và thực thi có hiệu quả các tác nghiệp quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản: 26

3.3 nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đầu tư phát triển thị trường bất động sản: 27

3.4 nhà nước tiếp tục đổi mới chính sách tài chính đất đai: 27

3.5 cần hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý đất đai nâng cao trình độ và đạo đức cán bộ quản lý: 27

3.6 cần phải thực thi nghiêm túc pháp luật nhà nước ở mọi lúc mọi nơi: 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY