Đề tài Quản lý của nhà nước đối với các công ty tham gia thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 2

I. CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2

1. Chứng khoán 2

1.1. Khái niệm 2

1.2. Các loại chứng khoán : 2

1.2.1. Cổ phiếu : 2

1.2.2. Trái phiếu : 3

1.2.3. Các chứng chỉ có nguồn gốc chứng khoán: 4

2. Thị trường chứng khoán 4

2.1. Cơ cấu 4

2.2. Chức năng của TTCK 6

2.2.1. Chức năng thứ nhất :Huy động vốn cho nền kinh tế 6

2.2.2. Chức năng thứ hai: thông tin 6

2.2.3. Chức năng thứ ba: cung cấp khả năng thanh khoản 6

2.2.4 Chức năng thứ tư:đánh giá giá trị doanh nghiệp 6

2.2.5. Chức năng thứ năm: tạo môi trường để chính phủ thực hiện chính vĩ mô 7

II. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 7

1. Nhà phát hành 7

2. Nhà đầu tư 7

2.1. Các nhà đầu tư các nhân 7

2.2. Các nhà đầu tư có tổ chức 8

3. Các tổ chức kinh doanh chứng khoán 8

3.1. Công ty chứng khoán 8

3.2. Các ngân hàng thương mại 8

4. Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán 8

4.1. Cơ quan quản lý nhà nước 8

4.2. Sở giao dịch chứng khoán 9

4.3. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán 9

4.4. Tổ chức ký gửi và thanh toán chứng khoán 10

4.5. Các tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm 10

III. CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 10

1. Điều kiện phát hành 10

2. Hình thức phát hành 12

PHẦN 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 13

I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 13

1. Khái niệm 13

2. Đặc điểm 13

II. CÁC CHỨC NĂNG CHỦ YẾU 15

1. Sứ mệnh 15

1.1. Khuyến khích phát triển 15

1.2. Định hướng 15

1.3. Tạo khuôn khổ pháp luật 16

1.4. Điều chỉnh 16

2. Quá trình quản lý 17

2.1. Lập kế hoạch 17

2.2. Tổ chức 18

2.3. Lãnh đạo 18

2.4. Kiểm tra giám sát 19

III. CÔNG CỤ QUẢN LÝ 19

1. Các chính sách 19

2. Pháp luật 20

PHẦN 3: THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 21

1. Thực trạng Việt Nam 21

2. Một số kinh nghiệm Thế giới 22

3. Phương hướng và một số kiến nghị 24

KẾT LUẬN 28

TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY