Đề tài Quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty cổ phần May Hưng Yên và một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CễNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YấN 2

I. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 2

II. Chức năng và nhiệm vụ của cụng ty 2

III. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty 3

IV. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty trong 3 năm 2003, 2004, 2005 6

1. Cỏc mặt hàng sản xuất chủ yếu của cụng ty: 6

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Cụng ty Cổ Phần May Hưng Yờn 7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CễNG TÁC QUẢN Lí CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YấN 9

I. Cỏc đặc điểm kinh tế-kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 9

1. Đặc điểm về sản phẩm hàng hoỏ và thị trường. 9

2. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh. 10

3. Đặc điểm về trang thiết bị cụng nghệ của Cụng ty Cổ Phần May Hưng Yờn 13

4. Đặc điểm về lao động. 13

II. Hệ thống chỉ tiờu đỏnh giỏ chất lượng sản phẩm và thực trạng chất lượng ở cụng ty: 15

1. Hệ thống chỉ tiờu đỏnh giỏ chất lượng sản phẩm. 15

2. Thực trạng chất lượng sản phẩm của Cụng ty 18

III. Thực trạng Cụng tỏc quản lý chất lượng sản phẩm ở cụng ty. 22

1. Quản lý chất lượng trong khõu chuẩn bị sản phẩm. 22

2. Quản lý chất lượng trong quỏ trỡnh sản xuất

3. Quản lý chất lượng sản phẩm trong khõu hoàn thiện và phõn phối sản phẩm

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠI CễNG TY MAY CỔ PHẦN HƯNG YấN 31

I. Đỏnh giỏ về hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm tại Cụng ty may Cổ Phần Hưng Yờn. 31

1. Ưu điểm 31

2. Nhược điểm và nguyờn nhõn: 33

II. Một số giải phỏp gúp phần đảm bảo và nõng cao chất lượng sản phẩm ở cụng ty cổ phần may Hưng Yờn 35

1. Khụng ngừng nõng cao nhận thức đỳng đắn về bảo đảm chất lượng và quản lý chất lượng trong đội ngũ cỏn bộ, cụng nhõn viờn trong cụng ty 35

2. Bố trớ thiết bị nơi làm việc sao cho hợp lý và nõng cao trỏch nhiệm với cỏn bộ cụng nhõn viờn. 38

3. Tăng cường cụng tỏc kiểm soỏt và quản lý nguyờn vật liệu do khỏch hàng cung cấp. 39

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY