Đề tài Quản lý các đại lý

MỤC LỤC CHƯƠNG 1:BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ 1I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: 1II. VẤN ĐỀ VÀ CƠ HỘI: 1III. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG: 2IV. CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ: 3V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI: 7VI. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT: 8VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 9VIII. KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 10CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 141. Danh sách các biểu mẫu và qui định 14II. Yêu cầu của hệ thống 17CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18I. Actor hệ thống 18II. Use Case hệ thống. 18III: Phân rã các use case hệ thống 19IV:Biểu đồ trình tự 40CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 45I. Cơ sỡ dữ liệu hệ thống 45II. Giao diện chính hệ thống 48III. Form đăng nhập 49IV. Các form trong menu tổ chức 50V. Menu Lưu trữ 53V. Menu trợ giúp 56CHƯƠNG V: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 58

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:BẢN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN QUẢN LÝ CÁC ĐẠI LÝ 1

I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: 1

II. VẤN ĐỀ VÀ CƠ HỘI: 1

III. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG: 2

IV. CÁC CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ: 3

V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI: 7

VI. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ BẢO MẬT: 8

VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 9

VIII. KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 10

CHƯƠNG II: ĐẶC TẢ CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM 14

1. Danh sách các biểu mẫu và qui định 14

II. Yêu cầu của hệ thống 17

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18

I. Actor hệ thống 18

II. Use Case hệ thống. 18

III: Phân rã các use case hệ thống 19

IV:Biểu đồ trình tự 40

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 45

I. Cơ sỡ dữ liệu hệ thống 45

II. Giao diện chính hệ thống 48

III. Form đăng nhập 49

IV. Các form trong menu tổ chức 50

V. Menu Lưu trữ 53

V. Menu trợ giúp 56

CHƯƠNG V: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY